Groene Kerk en Klimaat

In de aanloop naar de klimaatconferentie zijn er wereldwijd veel activiteiten uitgevoerd door geloofsgemeenschappen.

In eigen land organiseerden we samen de ‘Klimaatloop’. Van Noord tot Zuid lieten gelovigen zien dat ze de klimaatverandering serieus nemen en haar graag een halt toe roepen. Op www.klimaatloop.nl  kunt u de komende weken nog lezen hoe de verschillende etappes zijn verlopen. Er zijn prachtige foto’s te zien en van sommige etappes en samenkomsten kunt u filmpjes op de site vinden. Het was geweldig om te zien hoeveel mensen er in de benen kwamen! Op alle plekken waren vrijwilligers actief bij de ontvangst van klimaatpelgrims. Hartverwarmend en bemoedigend voor de toekomst!

In Parijs waren ook vele gelovigen samengekomen. In een interreligieuze bijeenkomst werden de 1.8 miljoen handtekeningen die tijdens de verschillende klimaatpelgrimages opgehaald waren (met de Nederlandse erbij!) aan de secretaris van de UNFCC aangeboden. Dit werd een bijzonder warme bijeenkomst, niet in het minst door de hartelijkheid van de VN vertegenwoordigster, mevr. Christiana Figueres. Zie de korte video hier. Enkele dagen na deze bijeenkomst konden de vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen de handtekeningen ook aanbieden aan de Franse president. Zie het korte filmpje hier. Vertegenwoordigers van de Nederlandse klimaatloop waren op verschillende bijeenkomsten in Parijs aanwezig. Zo nam o.a. de voorzitter van de synode van de PKN deel aan de oecumenische viering in de Nôtre Dame op 3 december 2015 t.g.v. de klimaatconferentie. De hele dienst is te bekijken via de website van de Franse katholieke omroep.

Al onze activiteiten rond de klimaatconferentie stonden in het teken van de hoop. Zie hiervoor ook de verklaring van de Nederlandse Raad van kerken die deze zomer uitkwam. Nu het akkoord er is, mede dankzij druk van talloze organisaties en individuen, valt het woord ‘hoop’ weer in veel commentaren: “Upon announcement of the agreement, the general secretary of the World Council of Churches (WCC), Rev. Dr Olav Fykse Tveit, used his Twitter account to express gratitude and hope: “The Paris Agreement is a reality. We have the right to hope! Thanks to God! And thanks to all who have walked steps towards climate justice,” he wrote.” De reactie van Ds. Karin van den Broeke benadrukt ook dat er sprake is van een hoopvol klimaatakkoord. Ze wijst er tegelijkertijd op dat we nu allemaal wel aan de slag moeten om de beloften in het akkoord waar te maken. We moeten er ook op letten dat de mensen in de landen die het hardst getroffen worden door de klimaatverandering op voldoende hulp kunnen rekenen bij het voorkomen van problemen en bij het bestrijden van de negatieve gevolgen van veranderingen. Op de website van de Raad van kerken vinden we naast dankbaarheid ook een oproep om actief te blijven, zie deze link.

Hieronder de grote lijnen van het klimaatakkoord van Parijs

Het klimaatakkoord van Parijs is een ‘historisch’ akkoord: niet eerder lukte het om met zoveel landen, waaronder de Verenigde Staten en China, een bindend akkoord te sluiten. Nee, het klimaatakkoord op zichzelf gaat ontwrichtende klimaatverandering niet tegenhouden. Ja, het is een belangrijk signaal dat het de landen menens is met de strijd tegen klimaatverandering.
De website van Time vat het goed samen: “The Paris Agreement is meant to signal the beginning of the end of more than 100 years of fossil fuels serving as the primary engine of economic growth and shows that governments from around the world take climate change seriously.”
Wat staat er in het akkoord? Allereerst spraken de landen af om zich in te spannen om de mondiale gemiddelde temperatuurstijging onder 2°C te houden en te streven naar maximaal 1.5°C opwarming. Om dat te bereiken moeten de landen ervoor zorgen dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk piekt en daarna snel gaat dalen.
Alle landen moeten een plan inleveren waarin zij opschrijven hoe zij de uitstoot van broeikasgassen gaan reduceren. Deze plannen moeten om de vijf jaar worden aangescherpt. Ook wordt om de vijf jaar gekeken hoe ver landen zijn met de realisatie van hun doelstellingen. Er komt één boekhoudkundig systeem dat op een transparante manier de prestaties van alle landen bijhoudt.
Het klimaatakkoord gaat in 2020 in en vanaf dat moment stellen de landen jaarlijks minstens 100 miljard dollar ter beschikking aan de armere landen om te investeren in een schone energievoorziening en in maatregelen die de armere landen helpen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Uit de  Nieuwsbrief van www.groenekerken.nl