Groene kerkdienst 26 november

De Tuindorpkerk is een Groene Kerk. Als Groene Kerk willen wij op een verantwoorde manier om gaan met Gods schepping. Wat vertelt de Bijbel ons daarover?

Wat betekent dat voor ons handelen? Dat was het thema op zondag 26 november. U kunt de dienst, waarin Bas van den Berg voorging, beluisteren via www.tuindorpkkerk.nl > media > luisteren of via deze link.

Aan het eind van de dienst gaf de werkgroep Groene Kerk een korte presentatie.
Zo langzamerhand is iedereen er wel van overtuigd dat de opwarming van de aarde, maar ook de uitputting van landbouwgronden en het grondstoffengebruik alle aandacht vragen. Er zijn er vier grote boosdoeners.
1. Spullen.
We produceren maar, kopen maar, gooien weg, repareren niet, doen onvoldoende aan hergebruik.
2. Vleesproductie.
Ontbossing t.b.v. voedergewassen, monoculturen, watergebruik, vervoer voedergewassen, mest van dieren.
3. Vervoer.
Ons dagelijks ritje met de auto, maar ook vliegvakanties.
Trein en (elektrische) fiets scoren veel beter.
4. Energie in huis en kantoor.
Verwarmen en verlichten.
Een heel aardig grafiekje komt uit het boek ‘De verborgen Impact’ van Babette Porcelijn, derde druk, ISBN 978 90 214 0830 9 NUR 400. Zéér lezenswaardig met veel interessante achtergronden.

Grafiek

Aan de slag, dus?
We kunnen minder spullen kopen en vaker iets repareren.
We kunnen vegetariër worden of een paar dagen per week geen vlees meer eten. We kunnen vaker de fiets pakken of nog eens nadenken over die vliegvakantie. Allemaal makkelijk gezegd, maar het grijpt wel in in ons individuele leven zoals we dat gewend zijn. We zullen dingen moeten laten waar we juist veel genoegen aan beleven. Dat valt niet mee. Een aardig boekje hoe je daar toch plezier aan kunt beleven is ‘Genieten van genoeg’ van Martine Vonk, een uitgave van Micha Nederland, ISBN 978 90 5881 677 1.

Als Tuindorpkerk willen we ook een steentje bij dragen en wel in de vierde categorie - energie voor huis en kantoor. Lees daarvoor het bericht Project Groen Licht.