Activiteiten van 'Cursus'
zondag, februari 25, 2018

Activiteit naam

Datum

Gesprekskring over Israël

Op 25 oktober verdedigt Pieter Dronkers zijn proefschrift in Groningen. De avond van 23 oktober houdt hij vrij voor ons. Uit de vele gesprekken die Pieter als predikant van Nes Ammim de laatste maanden heeft gevoerd, verzamelde hij een aantal opmerkelijke uitspraken die iets zeggen over het leven in Israël. Hij zal ons deze uitspraken voorleggen en ze toelichten. Vervolgens diepen we in een gesprek deze uitspraken uit en kunnen wij reageren en onze vragen stellen. Het gesprek met Pieter zal ons inzicht vergroten in hoe het is om in het Israël van vandaag te leven.

U bent hartelijk welkom. Om een idee te hebben van het aantal mensen dat komt, wil ik u vragen om zich bij mij op te geven. U kunt Pieter volgen op de volgende blogs: www.neslog.wordpress.com en
http://www.kerkinactie.nl/blognesammim.
 
Waar: Gele Zaal
Opgave: P.J. Rebel: p.j.rebel@hetnet.nl; tel. 2734581
di. 23 okt, 2012 20:00 - 22:00
Activiteit wordt niet herhaald

Leerhuis: Geloofsverlies

Het thema van de meest recente preek die ds. Nico den Bok in de Tuindorpkerk hield, was geloofsverlies. Nico sprak over de twee grote bijbelse geboden: God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. Nico wil op verzoek van de kerkenraad graag met ons doorpraten over de vragen die zijn preek oproept, zoals: klopt de gedachte dat het onderscheid tussen God liefhebben en niet-liefhebben minder belangrijk is? Hoe doen we dan het eerste grote gebod recht? Hebben we dat de afgelopen decennia wel goed gedaan? Hoe zouden we dat in de komende decennia kunnen doen?
Na een korte inleiding zal Nico met ons in gesprek gaan over deze vragen en over de vragen die u wilt inbrengen. De preek aangevuld met een artikel over het thema vindt u op de website.

Plaats: Tuindorpkerk - de Blauwe zaal

ma. 25 feb, 2013 20:00
Activiteit wordt niet herhaald

Huis in de Wijk: Tekencursus figuurtekenen

Onder leiding van kunstenaar Bo Jonkman gaan we aan de slag met kijken, verhoudingen, indelingen, zodat we leren hoe we een figuur op papier kunnen krijgen. Maximaal 10 personen. 
Opgave: tiesjonkman@gmail.com, of 06-11264946
do. 7 mrt, 2013 19:30 - 22:30
Activiteit wordt niet herhaald

Huis in de Wijk: Zangworkshop

Onder leiding van dirigent Annemiek van der Niet gaan we een aantal liederen instuderen en samen zingen. Opgave: avanderz@xs4all.nl of 06-11264946

do. 4 apr, 2013 20:00 - 22:00
Activiteit wordt niet herhaald

Cultuur van het Jodendom

Tijdens de thema-ochtend van donderdag 14 september neemt Rose Marie Frijda-Bouman ons mee in haar inspirerend verhaal over de Joodse Cultuur. Deze ochtend wordt gehouden in de Pauluskerk en begint om 10.00 uur. Aanmelden hoeft niet. Op tijd komen wel.

 

do. 14 sept, 2017 10:00 - 11:00
Activiteit wordt niet herhaald

Leerhuisavond Kerk en Israel

De tweede leerhuisavond van dit seizoen is op 4 december a.s. Het thema is: Heiliging van het leven.

De avond is op de vertrouwde plek, het Thomas à Kempishuis, Broerestraat 12.

We starten om 20.00 u. en sluiten om 22.00 u. weer af.

Vanaf 19.45 u. staan de deuren open. We vragen een bijdrage van twee euro per persoon.

Hartelijk welkom!

Namens de Werkgroep Kerk & Israël - C.P. Bouman

ma. 4 dec, 2017 20:00 - 21:00
Activiteit wordt niet herhaald

Doorzoek agenda