Gemeentelijk nieuws

Kampeerweekend 29 en 30 juni

Allereerst hartelijk dank aan iedereen, die gereageerd heeft op onze vragen over het kampeerweekeinde op De Zeven Linden in Baarn, dat we jaarlijks in juni houden met en voor de Tuindorpkerkers. Dankzij jullie reacties en opmerkingen hebben we het besluit genomen, dat we graag dit jaar opnieuw een dergelijk weekeinde willen organiseren.

Lees meer...

Een interactieve engel

Bas van den Berg schreef een verhaal over ontregelende ervaringen en reddende engelen, naar aanleiding van zijn ervaringen na zijn "vrije val" op 4 december 2018. U kunt dit verhaal hier downloaden.

Woord van dank

Lieve mensen van de Tuindorpkerk,

Veel dank voor jullie warme belangstelling en steun tijdens Jans ziekte en na zijn overlijden.

Lees meer...

Nieuwe WieWatWaar

Zoals elk jaar krijgt u bij het februari-nummer van Mozaiek een zo goed mogelijk bijgewerkte adressengids, de WieWatWaar.

Lees meer...

De Tuindorpkerk staat niet in Nashville

Het zal hopelijk niemand verbazen dat de kerkenraad van de Tuindorpkerk zich uitdrukkelijk wil distantiëren van de inhoud van de Nashville verklaring. De Tuindorpkerk is een kerk die een thuis wil zijn voor iedereen. We zijn er voor ieder ras, voor elke man of vrouw, voor ieder kind. Je hoort erbij als je getrouwd bent, als je eenzaam bent, arm, rijk, gezond of ziek. Natuurlijk zijn we er ook voor de vrouw en haar vriendin of vrouw en voor de man en zijn man of zijn vriend. We zijn er voor ieder die deel wil uitmaken van onze kerkgemeenschap.

Kerkenraad Tuindorpkerk

Subcategorieën

leden administratie

LEDENADMINISTRATIE NIEUWE KERK EN TUINDORPKERK:

berichten over verhuizing, vertrek, uitschrijving,

geboorte, overlijden, huwelijk, svp doorgeven aan dit adres: email: c.voorrips@zonnet.nl

of per post aan adres: waarvoor u eerst in moet loggen