Gemeentelijk nieuws

Komt ’t ie wel of komt ’t niet?

Zeker wel.. er komt een nieuwe Wie Wat Waar!

Lees meer...

Themamaand: Uitgedaagd tot duurzaam leven

Hoe gaan we vanuit het geloof om met de zorg voor de aarde?

Vanaf zondag 11 november doorlopend tot zondag 9 december organiseren wij een nieuwe themamaand in de Tuindorpkerk: ’Zorg voor de aarde.’ We belichten actuele maatschappelijke thema’s vanuit één van de christelijke of joodse tradities die ingebed zijn in het brede Bijbelse stroomgebied.

Lees meer...

Gemeenteberaad 21 en 28 oktober

Zowel na de dienst van 21 als die van 28 oktober willen we graag in gesprek over de punten die wat ons betreft leidend zijn bij de stappen die we als kerk willen gaan zetten.

Lees meer...

Vooraankondiging: De Tuindorpkerk en de toekomst

Op zondag 21 en 28 oktober willen graag met u als gemeente bespreken welke koers we willen zetten richting de toekomst. Het is voor ons een belangrijk gesprek, waarin we willen toetsen of we draagvlak kunnen vinden voor onze bakens richting die toekomst.

Lees meer...

Lezing over Luther en de reformatie

Donderdag 15 maart om 20:00 in de Blauwe zaal van de Tuindorpkerk zal professor Peter Raedts een lezing verzorgen over Luther en de Reformatie.

Lees meer...

Subcategorieën

leden administratie

LEDENADMINISTRATIE NIEUWE KERK EN TUINDORPKERK:

berichten over verhuizing, vertrek, uitschrijving,

geboorte, overlijden, huwelijk, svp doorgeven aan dit adres: email: c.voorrips@zonnet.nl

of per post aan adres: waarvoor u eerst in moet loggen