Uitnodiging Paasjubel

Hierbij nodigen we u allen hartelijk uit om op 1 april a.s. naar het Domplein te komen. Om in alle vroegte – bij het aanbreken van de dag – elkaar te ontmoeten en de opstanding van de Heer te vieren tijdens de oecumenische Paasjubel op het Domplein.

Velen van ons zullen later op de dag het Paasfeest in de eigen gemeenschap vieren, maar met deze oecumenische viering getuigen we in het hart van de stad.

De voorbereidingen voor de Paasjubel zijn inmiddels begonnen.
Om 6.15 uur – bij het aanbreken van de ochtend - zullen we op het Domplein bijeen komen en met elkaar zingen en bidden en het Paasevangelie lezen.
Het overweldigende gelui van de Domklokken neemt ons lied over: De Heer is waarlijk opgestaan!
Aansluitend bent u welkom bij een gezamenlijk ontbijt in de Domkerk ( hiervoor vragen we wel een vrijwillige bijdrage)