Gemeentelijk nieuws

Gemeenteberaad 21 en 28 oktober

Zowel na de dienst van 21 als die van 28 oktober willen we graag in gesprek over de punten die wat ons betreft leidend zijn bij de stappen die we als kerk willen gaan zetten.

Lees meer...

Vooraankondiging: De Tuindorpkerk en de toekomst

Op zondag 21 en 28 oktober willen graag met u als gemeente bespreken welke koers we willen zetten richting de toekomst. Het is voor ons een belangrijk gesprek, waarin we willen toetsen of we draagvlak kunnen vinden voor onze bakens richting die toekomst.

Lees meer...

Lezing over Luther en de reformatie

Donderdag 15 maart om 20:00 in de Blauwe zaal van de Tuindorpkerk zal professor Peter Raedts een lezing verzorgen over Luther en de Reformatie.

Lees meer...

Uitnodiging Paasjubel

Hierbij nodigen we u allen hartelijk uit om op 1 april a.s. naar het Domplein te komen. Om in alle vroegte – bij het aanbreken van de dag – elkaar te ontmoeten en de opstanding van de Heer te vieren tijdens de oecumenische Paasjubel op het Domplein.

Lees meer...

Sedermaaltijd 29 maart 2018

Elk jaar vieren we op Witte Donderdag de Sedermaaltijd. We volgen daarbij de Haggada, een vertelling met vaste elementen, zoals het samen eten, de Hallelpsalmen en uitleg van diverse symbolen.

Lees meer...

Subcategorieën

leden administratie

LEDENADMINISTRATIE NIEUWE KERK EN TUINDORPKERK:

berichten over verhuizing, vertrek, uitschrijving,

geboorte, overlijden, huwelijk, svp doorgeven aan dit adres: email: c.voorrips@zonnet.nl

of per post aan adres: waarvoor u eerst in moet loggen