Gemeentelijk nieuws

De Tuindorpkerk staat niet in Nashville

Het zal hopelijk niemand verbazen dat de kerkenraad van de Tuindorpkerk zich uitdrukkelijk wil distantiëren van de inhoud van de Nashville verklaring. De Tuindorpkerk is een kerk die een thuis wil zijn voor iedereen. We zijn er voor ieder ras, voor elke man of vrouw, voor ieder kind. Je hoort erbij als je getrouwd bent, als je eenzaam bent, arm, rijk, gezond of ziek. Natuurlijk zijn we er ook voor de vrouw en haar vriendin of vrouw en voor de man en zijn man of zijn vriend. We zijn er voor ieder die deel wil uitmaken van onze kerkgemeenschap.

Kerkenraad Tuindorpkerk

Komt ’t ie wel of komt ’t niet?

Zeker wel.. er komt een nieuwe Wie Wat Waar!

Lees meer...

Themamaand: Uitgedaagd tot duurzaam leven

Hoe gaan we vanuit het geloof om met de zorg voor de aarde?

Vanaf zondag 11 november doorlopend tot zondag 9 december organiseren wij een nieuwe themamaand in de Tuindorpkerk: ’Zorg voor de aarde.’ We belichten actuele maatschappelijke thema’s vanuit één van de christelijke of joodse tradities die ingebed zijn in het brede Bijbelse stroomgebied.

Lees meer...

Gemeenteberaad 21 en 28 oktober

Zowel na de dienst van 21 als die van 28 oktober willen we graag in gesprek over de punten die wat ons betreft leidend zijn bij de stappen die we als kerk willen gaan zetten.

Lees meer...

Vooraankondiging: De Tuindorpkerk en de toekomst

Op zondag 21 en 28 oktober willen graag met u als gemeente bespreken welke koers we willen zetten richting de toekomst. Het is voor ons een belangrijk gesprek, waarin we willen toetsen of we draagvlak kunnen vinden voor onze bakens richting die toekomst.

Lees meer...

Subcategorieën

leden administratie

LEDENADMINISTRATIE NIEUWE KERK EN TUINDORPKERK:

berichten over verhuizing, vertrek, uitschrijving,

geboorte, overlijden, huwelijk, svp doorgeven aan dit adres: email: c.voorrips@zonnet.nl

of per post aan adres: waarvoor u eerst in moet loggen