Vieringen nieuws

Oud en Nieuw in de Tuindorpkerk

Aan het eind van het oude jaar en ook aan het begin van het nieuwe jaar willen we als gemeenschap een kort moment de rust en de bezinning zoeken en elkaar voor het Aangezicht van God ontmoeten.

Lees meer...

Sedermaaltijd 29 maart 2018

We proberen ons in de veertigdagentijd te bezinnen op wat wezenlijk is voor ons leven; door bepaalde dingen los te laten of juist meer aandacht te geven.

Lees meer...

Over de dienst van 3 december

Op zondagochtend 3 december, Eerste Advent, wordt volgens Luthers gebruik een cantate in de dienst uitgevoerd: Nun komm der Heiden
Heiland, van Georg Philipp Telemann.

Lees meer...