Vieringen nieuws

Sedermaaltijd 29 maart 2018

We proberen ons in de veertigdagentijd te bezinnen op wat wezenlijk is voor ons leven; door bepaalde dingen los te laten of juist meer aandacht te geven.

Lees meer...

Over de dienst van 3 december

Op zondagochtend 3 december, Eerste Advent, wordt volgens Luthers gebruik een cantate in de dienst uitgevoerd: Nun komm der Heiden
Heiland, van Georg Philipp Telemann.

Lees meer...