Algemeen nieuws

Nieuws vanuit de Pauluskerk in Tuindorp

Oecumenische viering
In het kader van de Vredesweek houden de Pauluskerk en de Tuindorpkerk zondag 23 september een gezamenlijke viering. De viering heeft als thema “Geef vrede door” en wordt voorgegaan door ds. Piet Jan Rebel en pastor Gérard Martens. De Paulus- en Tuindorpcantorij zingen o.l.v. Caralita Vincenten en begeleid door Arno van Wijk op het orgel. Er is kindercrèche en -woorddienst. De viering wordt gehouden in de Tuindorpkerk en begint om 10.00 uur.

Lees meer...

Bericht aan de gemeenteleden van de Tuindopkerk

Beste gemeenteleden,

In 2011, na de verzelfstandiging van de wijkgemeenten van de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk, bleek bij beide diaconieën de behoefte te bestaan om als een gezamenlijke diaconie door te gaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat het Diaconaal Samenwerkingsverband is opgericht.

Lees meer...