Algemeen nieuws

Bericht aan de gemeenteleden van de Tuindopkerk

Beste gemeenteleden,

In 2011, na de verzelfstandiging van de wijkgemeenten van de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk, bleek bij beide diaconieën de behoefte te bestaan om als een gezamenlijke diaconie door te gaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat het Diaconaal Samenwerkingsverband is opgericht.

Lees meer...