Wie is de mens?

Overdenking door PJ Rebel

Wie is de man die vreugde vindt in het leven,
die dagen liefheeft om het goede te zien?
Behoed je tong voor het kwaad
en je lippen voor het spreken van bedrog.
Keer je af van het kwaad en doe het goede;
zoek de vrede en jaag die na.
Psalm 34: 13-15 (Herziene Statenvertaling)

Voice of Israel
Ook Israël heeft zijn Idols, X-factor en Voice of Holland, tv-programma's waarin gezocht wordt naar onbekend zangtalent. Het nieuwste programma daar, The Raising Star, maakt het allemaal nog spannender. De kijkers kunnen via de sociale media tegelijkertijd met de vier juryleden op de kandidaten stemmen. De stemmen van de juryleden wegen zwaarder dan die van de kijkers, maar ze zijn nu niet langer doorslaggevend. Deze grotere betrokkenheid spreekt de televisiekijkers aan en zorgt voor succes. Het programma is al door één van de grote Amerikaanse zenders aangekocht.

The Amazing Rabbis
Tijdens één van de uitzendingen traden twee chassidische broers met zwarte jassen en haarlokken op, die een perfecte cover zongen van Sound of Silence van Simon en Garfunkel. Hun uitvoering is te zien op Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=YwWFA04sqEo). Of ze ondertussen de finale gehaald hebben, weet ik niet, maar hun eerste optreden sloeg in als een bom. Toen ze optraden, brachten ze door hun orthodoxe verschijning aanvankelijk de juryleden en het publiek in verwarring. Er gaapt een brede kloof tussen het moderne, seculiere Israël en de Orthodoxe Joden. Tekenend is het commentaar dat één van de juryleden gaf: ''Jullie wonen niet in Israël.'' Hij maakte een toespeling op het verwijt dat deze groep die 8% van de bevolking uitmaakt, onvoldoende meedoet aan het maatschappelijk leven en in plaats hiervan zich heeft opgesloten in een eigen samenleving. Door mee te doen aan een populaire tv-show boden de broers een opening die het seculiere publiek dolenthousiast maakte. De waardering voor hun muziek en authenticiteit wekten een oorspronkelijk en aanstekelijk gevoel van saamhorigheid waar grote behoefte aan lijkt te zijn. In latere uitzendingen zongen de beide chassidiem met bekende Israëlische artiesten ook religieuze liederen.

Mi ha 'ish
Één van die religieuze liederen die gezongen werden, is het in de Joodse traditie bekende Mi ha 'ish (wie is de man). Mijn bedoeling was om u nu de link naar de opname te geven, maar ik zie nu dat deze vanwege het auteursrecht helaas op alle sites verwijderd is. Op Youtube staan wel andere versies van dit lied en het blijft een prachtige melodie. Bovendien zijn daar ook andere filmpjes van de broers te vinden. Ze komen in Jeruzalem als straatmuzikant aan de kost en omdat ze het typische gitaargeluid van Pink Floyd perfect naspelen, hebben voorbijgangers daar opnamen van gemaakt.
De tekst van het Mi ha 'ish bestaat uit de hierboven geciteerde verzen van psalm 34. Het verhaal gaat dat een marktkoopman de aandacht van het publiek trekt door te vragen: ''Wie wil het recept voor een lang leven?'' Wie wil dat niet en hij ziet de mensen toestromen. Hij verrast ze, want hij verkoopt ze geen toverdrankje, maar hij leest ze de geciteerde verzen uit de psalm voor. Het geheim voor een vreugdevol, goed leven zit in wat wij doen en niet doen, leert de psalm. Aan zo'n leven werken we, wanneer we geen kwaad spreken van elkaar, ons afwenden van het kwade om het goede te doen en naar vrede zoeken en dat ook blijven doen, wanneer we ervan overtuigd zijn dat we in ons recht staan.