Pastoraat

Nieuws van het PMP

Aandacht voor ouderen
Nu steeds meer verzorgingstehuizen moeten sluiten groeit de zorgvraag van ouderen die thuis blijven wonen. Dit betreft zowel diaconale als pastorale hulp.

Lees meer...

Nieuws van het PMP

Op 10 april j.l. organiseerde het Pastoraal Meld Punt (PMP) de jaarlijkse avond voor bezoekmedewerkers en andere belangstellenden. Thema was: kennis en ervaring delen rondom pastoraal bezoekwerk. Gastsprekers waren Hans Snoek en Piet Jan Rebel.

Lees meer...

Thema-avond over bezoekwerk

Ook dit jaar organiseert het PMP (Pastoraal Meldpunt) weer een avond voor de pastoraal bezoekmedewerkers en andere belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 april in de Blauwe Zaal van de Tuindorpkerk.

Lees meer...

Van het PMP

In de Tuindorpkerk zijn zo’n 115 ouderen ingeschreven die 80 jaar of ouder zijn. Vanuit het Pastoraal Meldpunt bezorgen wij hen met Pasen een kaart met een mooie afbeelding en paasgedicht.
Zo weten zij dat er aan hen gedacht wordt en reiken we iets aan wat tot nadenken stemt.

Lees meer...

Nieuws van het PMP

Van het PMP

Ook dit jaar organiseert het PMP (Pastoraal Meldpunt) weer een avond voor de pastoraal bezoekmedewerkers en andere belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 april in de Blauwe Zaal van de Tuindorpkerk.

Lees meer...