Pastoraat

UIT HET PMP

Het einde van het jaar nadert. Ook dit jaar verzorgt het Pastoraal Meld Punt (PMP) een kerstgroet voor de oudere gemeenteleden (80+) van de Tuindorpkerk.

Lees meer...

Afscheid van Henk Walvoort als ouderling

Op zondag 2 december nemen we afscheid van Henk Walvoort en Rini van Zeggelaar. Dit stuk zal zich nu op Henk richten, omdat we al op een eerder moment Rini in het zonnetje hebben gezet voor haar inzet bij de kerkenraad.
Wij zijn erg dankbaar dat Henk zich acht jaar als ouderling heeft ingezet bij de Tuindorpkerk. In dit verhaal wil ik met de fraaie input van enkele Tuindorpkerkers zijn inzet en persoon in beeld brengen.

Lees meer...

Nieuws van het PMP

Aandacht voor ouderen
Nu steeds meer verzorgingstehuizen moeten sluiten groeit de zorgvraag van ouderen die thuis blijven wonen. Dit betreft zowel diaconale als pastorale hulp.

Lees meer...

Nieuws van het PMP

Op 10 april j.l. organiseerde het Pastoraal Meld Punt (PMP) de jaarlijkse avond voor bezoekmedewerkers en andere belangstellenden. Thema was: kennis en ervaring delen rondom pastoraal bezoekwerk. Gastsprekers waren Hans Snoek en Piet Jan Rebel.

Lees meer...

Thema-avond over bezoekwerk

Ook dit jaar organiseert het PMP (Pastoraal Meldpunt) weer een avond voor de pastoraal bezoekmedewerkers en andere belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 april in de Blauwe Zaal van de Tuindorpkerk.

Lees meer...