Diaconie

Ontmoet de wereld op 14 oktober, de Zondag voor het Werelddiaconaat!

10.00 uur: Werelddiaconaatsdienst met ds. P.J. Rebel, met medewerking van kinderen en jongeren. In deze dienst, met het thema "Leren" zal veel aandacht zijn voor ons ZWO-project in Mali. Er worden ook enkele kinderen gedoopt.

Lees meer...

Diaconaal zijn we allemaal

Misschien herinnert u zich het nog. Diaconaal zijn we allemaal. De titel van een artikel dat diaconaal consulent Irene Stok vorig jaar in Mozaïek schreef. En bij de start van een nieuw werkseizoen willen wij als diakenen deze gedachte graag opnieuw onder uw aandacht brengen. Niet omdat wij zo graag met de armen over elkaar achterover leunen, daarvoor word je geen diaken, maar om duidelijk te maken dat we als gemeenteleden met elkaar zoveel meer doen en kunnen doen.

Lees meer...

Vanuit diaconie en ZWO-commissie

Dit keer begin ik, als scriba van de diaconie, mijn artikel op dezelfde manier als waarop collega-scriba Len Borgdorff vaak zijn stukken afsluit: met het steken van een loftrompet.

Lees meer...

Berichten van de diaconie

We kunnen terugkijken op een scala aan activiteiten in de afgelopen periode, met name in de veertigdagentijd.

Lees meer...

Berichten van de diaconie

Als Tuindorpkerk Utrecht maken wij deel uit van de Protestantse Gemeente Utrecht. Dat geldt voor allerlei onderdelen van het kerkenwerk en ook voor het diaconale.

Lees meer...