Diaconie

Nieuws van de diakonie en ZWO-commissie

Nieuwe rekening

Vorige maand hebt u in Mozaïek kunnen lezen dat het samenwerkingsverband tussen de diaconieën van de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk met ingang van 1 januari 2018 is beëindigd.

Lees meer...

Muntje in je zak


‘Niet bij brood alleen’ was ooit een slogan van een politieke partij.  

Lees meer...

Nieuws van de diaconie

Advent nadert snel. Ook dit jaar weer vraagt de diaconie in deze periode uw bijdrage in de uitgangscollectes voor een speciaal project.

Lees meer...

Diaconie Tuindorpkerk krijgt onderscheiding

 Duizend aanwezige diakenen stemden op de Landelijke Diaconale Dag op hun favoriete initaitief en dat zorgde voor de  uitslag met op de derde plaats: Muziekmiddag van Tuindorpkerk Utrecht 

Lees meer...

Nieuws van de diaconie en ZWO-commissie

We kijken terug op de muziekmiddag met de Vrolijkheid en op drie jaar steun aan SAVE en vooruit naar het nieuwe ZWO-project, de Sint Maartenactie voor de Voedselbank en het komende adventproject.

Lees meer...