Kerkenraad

Uit de kerkenraad, Januari 2019

Voordat de Kerkenraad voor het eerst bijeen kwam dit jaar had een behoorlijke delegatie elkaar al gezien op de nieuwjaarsreceptie van het PGU, een typische netwerkaangelegenheid, waarbij me het grote aantal Tuindorpkerkers opviel. Vandaar dat ik met een gerust hart eerder weg meende te kunnen gaan.

Lees meer...

Uit de Kerkenraad, november 2018

Op het moment dat ik dit schrijf, luistert Henk Walvoort naar muziek uit de tijd van de Hugenoten. Misschien wel naar Psalm 67 of naar Peccantum me quotidie. Dit weet ik omdat hij me zojuist mailde. Zijn berichtje begint als volgt: ‘Met op de achtergrond de prachtige Hugenotenmuziek, die ik van jullie heb gekregen, lees ik […]’

Lees meer...

De Toekomst van de Tuindorpkerk

Op zondag 21 en 28 oktober spraken we als gemeente met elkaar over de toekomst van de Tuindorpkerk. Dit waren goede gesprekken waar ca 100 mensen aan mee hebben gedaan. Het doel van de gesprekken was om “de leidende principes” te bespreken, die we als kerkenraad willen benutten om koers te kunnen zetten. We wilden deze principes direct ook toetsen aan een concreet voorstel m.b.t. nieuwe vormen van vieren.

Lees meer...

Uit de kerkenraad, october 2018

De helling : Het boek De aansprekers van Maarten ’t Hart opent met ‘De havenkade’. In dat eerste hoofdstuk maakt hoofdpersoon Maarten ’s avonds nog even een ommetje langs de haven van zijn geboorteplaats Maassluis. Het is koud en het heeft geijzeld.

Lees meer...

Uit de kerkenraad, oktober 2018

Een vast agendapunt bij de vergaderingen van de kerkenraad is een terugblik op de diensten van de afgelopen tijd. Daar is het op 17 september niet van gekomen. Dat is wel een beetje jammer, want er is toch veel bijzonders gebeurd in die lange zomerperiode. Al was het maar omdat het onze eerste zomer is zonder Willeke.

Lees meer...