Kerkenraad

Ontruiming Kerk

Op zondag 26 augustus is met succes de ontruiming van de kerk geoefend. In 47 sec was iedereen buiten. Lees de INSTRUCTIES HIER - foto´s hieronder

Lees meer...

Uit de Kerkenraad, Aug 2018

Een pingeltje op mijn telefoon herinnert me eraan dat de kopij van de Mozaïek morgen moet worden ingeleverd.

Lees meer...

Uit de kerkenraad van april 2018

Toch nog even. Ik moet even terugkomen op het verslag uit de kerkenraad zoals dat te lezen was in de Mozaïek van april. Dat was immers geschreven voordat de daarin verslagen vergadering had plaatsgevonden. Het zou zomaar kunnen zijn dat er het een en ander gecorrigeerd moet worden. Of er zouden aanvullingen kunnen zijn. Beide zijn het geval.

Lees meer...

Hans Paul Siderius neemt afscheid als Ouderling-Kerkrentmeester

Op zondag 29 april hebben we met veel dank afscheid genomen van Hans Paul in zijn functie als Penningmeester, Ouderling-Kerkrentmeester. We vinden het erg jammer dat hij ons team verlaat, maar zijn blij met het vele werk wat hij voor ons heeft gedaan. Hieronder tracht ik dat met hulp van Wim Verkerk voor u in beeld breng te brengen.

Lees meer...

Uit de kerkenraad, maart 2018

Het zit meestal zo: op de derde maandagavond van de maand vergadert de kerkenraad en gewoonlijk moet de kopij voor de Mozaïek de dinsdag daarop worden ingeleverd. Er zijn maanden waarop dat iets gunstiger uitpakt. Dan zit er een week van acht dagen tussen het een en het ander. Maar nu niet.

Lees meer...