Gemeenteberaad over de toekomst van onze kerk

In 2013 stelden we als Tuindorpkerk onze reisgids voor de komende jaren samen. Die gids onderging tussentijds een update

De reis zou ons voeren naar 2018, maar de reis van onze kerk gaat door. Nu hadden we te maken met een heel goede gids, dus voor een deel gaan we gewoon door op de ingeslagen weg. Dat neemt niet weg dat we intussen toch maar weer eens moeten kijken naar de middelen die we momenteel of straks tot onze beschikking hebben en met wie we de reis kunnen voortzetten. Misschien ook willen we hier en daar wel iets anders dan een paar jaar geleden.

Ook de PGU, de Protestantse Gemeente Utrecht, bezint zich op onze toekomst, zoals ook te lezen is in Kerk in de Stad van januari 2017. Zij vraagt de wijkkerken om met hun plannen en wensen te komen, dus ook de Tuindorpkerk. Maar wij willen wel dat ieder van ons zich kan herkennen in wat er van onze kant op het papier komt.

Daarom nodigen wij u graag uit voor het gemeenteberaad op zondag 19 februari*, na de dienst. Komt dat moment niet goed uit, dan is een mooi alternatief de doordeweekse variant van het beraad op woensdagavond 22 februari om 20.00 uur in de Blauwe Zaal. Lukt ook dat niet, dan kunt u altijd nog schriftelijk reageren op de vragen of stellingen die binnenkort op de website te vinden zijn.

Op onze website vindt u vanaf 12 februari een map met informatiemateriaal, zoals onze Reisgids 2013 - 2018 met update, de plannen van de stad, onze financiële stand van zaken. klik hier en blader naar onderen.

Als u dat wilt, kunt u de informatie ook op papier krijgen.

Tijdens het Gemeenteberaad willen we in kleine groepjes met elkaar in gesprek gaan op basis van een aantal vragen of stellingen. Aan de formulering daarvan wordt nu nog hard gewerkt, maar de deelonderwerpen zijn bekend (en ook niet zo verrassend natuurlijk).

            Viering – Jeugd – Samenleving – Gemeenschap – Kosten – Communicatie

Het komt allemaal ter sprake, maar met steeds als achterliggende vraag:

Waar staan wij met onze kerk in 2021?

Juist ook omdat het over de toekomst van onze kerk gaat, hopen we dat ook veel jongeren aan het gesprek meedoen.

Namens de kerkenraad,

Len Borgdorff

* Voor opvang van de kinderen wordt gezorgd.