De nieuwe jeugdouderlingen van de Tuindorpkerk.

We zijn Jan Haverkamp en Lisette Weenink.

 

 We komen al ongeveer 13 jaar in de Tuindorpkerk. Jan is jaren penningmeester van de diaconie geweest en is nu betrokken bij de 12+-groep. Lisette paste op bij de crèche en zit in de leiding van de kindernevendienst. We hebben vier kinderen die allemaal in de Tuindorpkerk zijn gedoopt en deelnemen aan het jeugdwerk, Thomas van twaalf, Lotte van elf, Hidde van negen en Daan van zeven. We wonen met de kinderen en hond Woezel in Tuindorp. Over anderhalf jaar verhuizen we naar een nieuw huis in het dichtbijgelegen project De Deeltuin (Veemarkt). In het dagelijks leven is Jan werkzaam als manager Compliance bij ING. Lisette heeft recent een carrièreswitch gemaakt. Na jaren te hebben gewerkt in juridische functies werkt zij, sinds het in februari jl. afronden van de deeltijd Pabo, in het basisonderwijs.

Waarom willen we samen graag het ambt van jeugdouderling vervullen? De woorden die wij hierover tijdens onze bevestiging op 12 november jl. hebben gesproken, voegen wij hieronder toe.

“Vier keer eerder stonden wij hier samen. Ter gelegenheid van de doop van Thomas, Lotte, Hidde en Daan. Dankzij onze kinderen staan we hier vandaag weer met z’n tweeën.

Bijna 13 jaar geleden waren wij voor het eerst in de Tuindorpkerk. We woonden net in Utrecht en zochten een kerk waar wij ons thuis voelden en waar wij onze kinderen wilden laten dopen en opgroeien.

Ik herinner me nog die eerste dienst. Wij zagen vooral ook al die kinderen. De jongsten in de crèche, de ouderen in de kindernevendienst, de tieners bij hun ouders in de kerk. In het bijzonder viel ons op dat ook de studenten vertegenwoordigd waren. Zij stonden op het podium, leverden een bijdrage aan de dienst en hadden het na de dienst gezellig met elkaar. We keken elkaar aan en zeiden: “Wat mooi zou het zijn, als onze kinderen hier groot worden en wie weet over jaren ook nog zo met hun kerkvrienden aanwezig zijn.”

We hebben inmiddels volop gebruikgemaakt van en deelgenomen aan het jeugdwerk. Onze kinderen hebben de crèche bezocht en bezoeken nu kindernevendienst, basiscatechisatie en 12+ groep. Ik paste op in de crèche, zit in de leiding van de kindernevendienst en Jan is bij de 12+ groep betrokken. Toen de vacature van jeugdouderling voorbijkwam, keken wij elkaar weer aan…..

Ja, dat past ons. Graag dragen we juist dit steentje bij aan de gemeente. Met z’n tweeën, omdat we elkaar kunnen aanvullen en we de lusten en lasten kunnen delen.

We realiseren ons dat jeugd en kerk geen vanzelfsprekende combinatie is. Het zal u misschien verbazen, maar onze kinderen staan niet elke zondagochtend te popelen om naar de kerk te gaan. En hetgeen wij de viering plegen te noemen, wordt door de kinderen niet altijd als een feest ervaren.

We zijn er echter van overtuigd dat het geloof en de gemeente de jeugd veel kunnen bieden en dat ook de jeugd de gemeente veel te bieden heeft. Een belangrijke vraag is hoe we de jeugd betrokken houden. Wij willen daar graag in meedenken en -doen.

Kinderen en jongeren van deze gemeente, we willen naar jullie omzien en hopen dat jullie ons ook weten te vinden. Onze deur staat open.”

We willen ook hier nog benadrukken dat wij hopen dat iedereen ons weet te vinden met vragen, opmerkingen en ideeën. Wij zullen zelf ook actief in contact treden met iedereen die op enige wijze bij het jeugdwerk betrokken is. Binnenkort zullen we diverse contactpersonen uitnodigen voor een gesprek om nader kennis te maken en behoeftes te inventariseren.