Hans Paul Siderius neemt afscheid als Ouderling-Kerkrentmeester

Op zondag 29 april hebben we met veel dank afscheid genomen van Hans Paul in zijn functie als Penningmeester, Ouderling-Kerkrentmeester. We vinden het erg jammer dat hij ons team verlaat, maar zijn blij met het vele werk wat hij voor ons heeft gedaan. Hieronder tracht ik dat met hulp van Wim Verkerk voor u in beeld breng te brengen.

Hans Paul was niet alleen onze penningmeester, maar kerkrentmeester van onze wijkkerk. Als geen ander heeft Hans Paul invulling gegeven aan dat rentmeesterschap. Het in hem gestelde vertrouwen door onze gemeente heeft hij met al zijn wijsheid, inzet en verantwoordelijkheid vorm en inhoud gegeven in de uitvoering van zijn ambt.

Naast zijn baan en zijn promotie heeft hij heel veel tijd gestoken in het werk voor onze wijkkerk. Onder zijn leiding heeft de Tuindorpkerk de afgelopen jaren een gezond financieel beleid gevoerd, waardoor we als een van de weinige wijkkerken in de stad nog op eigen benen staan.

Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in nieuw beleid op het terrein van de muziek, duurzaamheid, kunst, huis in de wijk, het 75 jarig jubileum en gemeente opbouw. Hans Paul is daarbij een kerkrentmeester geweest die de talenten in de gemeente wilde laten bloeien. Hij zorgde ervoor dat er een solide financiële paragraaf kwam bij al die mooie plannen.

Hij is daarmee een echte waardevolle teamplayer die met je meedenkt en niet alleen maar roept dat er geen geld is. En als het echt niet kon dan werd dat duidelijk uitgelegd en was er begrip voor de minder populaire beslissingen die soms ook genomen moesten worden.

Ook op stedelijk niveau was Hans Paul een gewaardeerd en gerespecteerd lid van de Algemene kerkenraad. Door zijn positief kritische inbreng is het stedelijke beleid van de PGU beter geworden voor de afzonderlijke wijkkerken. Zonder bloeiende wijkkerken is er immers geen krachtige stedelijke organisatie denkbaar. De belangen van de Tuindorpkerk zijn op stedelijk niveau goed behartigd zonder ook het algemeen belang uit het oog te verliezen.

En wat is het heerlijk om en kerkrentmeester te hebben die snel en effectief alle declaraties binnen en kerkelijke gemeenschap afhandelt. Mensen hebben geen idee wat er allemaal rondgaat aan uitgaven binnen zo’n levende wijkgemeente. Van bloemengroep, jeugdactiviteiten tot de aanschaf van een nieuwe Paaskaars.

Ook tijdens zijn promotie en zijn talloze buitenlandse reizen heft Hans Paul zich volledig ingezet voor onze wijkgemeente. Vanuit de verste delen van de wereld bleef hij met ons verbonden en was bereikbaar voor advies. Een moderne kerk rentmeester die met zijn tijd mee ging.

Ook inhoudelijk heeft Hans Paul veel betekent voor de Tuindorpkerk. Bij de invulling van de toekomstvisie hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de strategische denkkracht en heldere analyses van Hans Paul over de keuzes voor de juiste richting van onze wijkkerk. Door samenwerking, verantwoordelijkheid nemen, deskundige inbreng en het tonen van visie. Zo heft Hans Paul invullinggegeven aan het kerkrentmeesterschap.

Wij zijn hem allen zeer veel dank verschuldigd. Super bedankt voor alles wat jij als oud Wilhelmina kerker voor onze Tuindorpkerk gedaan hebt!. We gaan proberen je erfenis op een goede manier voor te zetten!

Wim Verkerk en (een beetje van) Friso Smits