Kerkenraad

Uit de kerkenraad, oktober 2018

Een vast agendapunt bij de vergaderingen van de kerkenraad is een terugblik op de diensten van de afgelopen tijd. Daar is het op 17 september niet van gekomen. Dat is wel een beetje jammer, want er is toch veel bijzonders gebeurd in die lange zomerperiode. Al was het maar omdat het onze eerste zomer is zonder Willeke.

Lees meer...

Ontruiming Kerk

Op zondag 26 augustus is met succes de ontruiming van de kerk geoefend. In 47 sec was iedereen buiten. Lees de INSTRUCTIES HIER - foto´s hieronder

Lees meer...

Uit de Kerkenraad, Aug 2018

Een pingeltje op mijn telefoon herinnert me eraan dat de kopij van de Mozaïek morgen moet worden ingeleverd.

Lees meer...

Uit de kerkenraad van april 2018

Toch nog even. Ik moet even terugkomen op het verslag uit de kerkenraad zoals dat te lezen was in de Mozaïek van april. Dat was immers geschreven voordat de daarin verslagen vergadering had plaatsgevonden. Het zou zomaar kunnen zijn dat er het een en ander gecorrigeerd moet worden. Of er zouden aanvullingen kunnen zijn. Beide zijn het geval.

Lees meer...

Hans Paul Siderius neemt afscheid als Ouderling-Kerkrentmeester

Op zondag 29 april hebben we met veel dank afscheid genomen van Hans Paul in zijn functie als Penningmeester, Ouderling-Kerkrentmeester. We vinden het erg jammer dat hij ons team verlaat, maar zijn blij met het vele werk wat hij voor ons heeft gedaan. Hieronder tracht ik dat met hulp van Wim Verkerk voor u in beeld breng te brengen.

Lees meer...