Kerkenraad

Uit de kerkenraad van april 2018

Toch nog even. Ik moet even terugkomen op het verslag uit de kerkenraad zoals dat te lezen was in de Mozaïek van april. Dat was immers geschreven voordat de daarin verslagen vergadering had plaatsgevonden. Het zou zomaar kunnen zijn dat er het een en ander gecorrigeerd moet worden. Of er zouden aanvullingen kunnen zijn. Beide zijn het geval.

Lees meer...

Hans Paul Siderius neemt afscheid als Ouderling-Kerkrentmeester

Op zondag 29 april hebben we met veel dank afscheid genomen van Hans Paul in zijn functie als Penningmeester, Ouderling-Kerkrentmeester. We vinden het erg jammer dat hij ons team verlaat, maar zijn blij met het vele werk wat hij voor ons heeft gedaan. Hieronder tracht ik dat met hulp van Wim Verkerk voor u in beeld breng te brengen.

Lees meer...

Uit de kerkenraad, maart 2018

Het zit meestal zo: op de derde maandagavond van de maand vergadert de kerkenraad en gewoonlijk moet de kopij voor de Mozaïek de dinsdag daarop worden ingeleverd. Er zijn maanden waarop dat iets gunstiger uitpakt. Dan zit er een week van acht dagen tussen het een en het ander. Maar nu niet.

Lees meer...

Oproepen vanuit de (stedelijke) algemene kerkenraad

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Als kerk hebben we ook met deze wetgeving te maken omdat we beschikken over uw gegevens. 

Lees meer...

Uit de kerkenraad, Januari 2018

Als het tijd kost, dan moet het maar tijd kosten.

Lees meer...