Sedermaaltijd 18 april 2019

Van harte nodigen we iedereen uit op Witte Donderdag de Sedermaaltijd mee te komen vieren.

Het delen van de maaltijd en de ruimte die er tijdens de viering is voor gesprek, biedt mogelijkheden om elkaar op een andere manier te leren kennen; om ervaringen met elkaar te delen en elkaar echt te ontmoeten.

Tijd nemen voor de Sedermaaltijd en voor elkaar kun je ervaren als een bevrijding van de sleur van alledag. Ook helpt het Uittochtverhaal om de bevrijding van Pasen te begrijpen. En bezinning op de Joodse wortels van ons geloof stelt ons open voor interculturele aspecten van ons dagelijks leven, bevrijdt ons van een benauwde blik op onszelf.

Als u dit ook wilt ervaren, bent u van harte welkom bij de Sedermaaltijd: dit jaar op donderdag 18 april vanaf 19 uur. De kerk is open vanaf 18.30 uur en er zijn haggada's te koop of te leen.

Opgeven is niet noodzakelijk, maar wel prettig als u toch al weet dat u komt. Dit kan via de intekenlijsten op de boekentafel in de kerk of via famwinkler@tiscali.nl