Kinderen en Jongeren

Kindernevendienst in de veertigdagentijd

Op 18 februari begint de Veertigdagentijd. In de kindernevendienst gaan we aan de slag met het thema 'Ik zorg voor Jou'.

Lees meer...

Godly Play in de kindernevendienst

Een aantal keer per jaar hebben we met de grotere kinderen een langere kindernevendienst. Ze gaan dan al voor de dienst naar de gele zaal waar Judith Keuning samen met iemand anders van de leiding een 'Godly Play-bijeenkomst' verzorgt.

Lees meer...

Kindernevendienst in de 40 dagentijd

Op 5 maart is de eerste zondag van de 40 dagentijd. We gaan de dagen dan aftellen naar Pasen!

Lees meer...

Kindernevendienst

Thema van de maand
In oktober staan verhalen uit Marcus centraal en kijken we door Jezus' ogen de wereld in. Jezus komt allerlei mensen tegen. Mensen die graag vooraan willen staan en mensen die van de anderen maar achteraan moeten zitten. Hoe ziet Hij hen? Wat denkt Hij van ze? En wat denken de mensen van Jezus?