De bloemen gingen naar...

24 september     Willemien van der Vlist en Marjan/Fried Spelier
1 oktober de heer Van Haren en de heer Simons
8 oktober dominee Oprel en het echtpaar De Jong
15 oktober Willemien van der Vlist en Leny van Elteren
22 oktober mevrouw Groen en Wijbrand/Margiret Keuning