HiP en Present

Wil je van tijd tot tijd iets voor een ander betekenen? Geef je dan op als vrijwillige hulpbieder bij HiP (Hulp in Praktijk).

Als persoon kortdurend hulp geven? 

Doe dan mee met HiP. Stichting HiP (www.stichtinghip.nl) is een interkerkelijke organisatie die hulpbehoevenden in contact brengt met individuele vrijwilligers.

Het doel van HiP is:

  • christenen mobiliseren als hulpbieder
  • hulp geven aan mensen in nood (ongeacht culturele of religieuze achtergrond)
  • realiseren dat lokale kerken samen beschikbaar zijn voor de samenleving.

De diaconie van de Tuindorkerk is actief betrokken bij HiP. Zowel financieel als praktisch dragen we bij. Vanuit de Tuindorpkerk doen inmiddels vele vrijwilligers mee.

Als vrijwillige hulpbieder bepaal je zelf wanneer, hoe vaak en waarvoor je beschikbaar bent. Het gaat steeds om een kortdurende vraag die bij jouw talenten past. Een greep uit een aantal vragen:

  • helpen bij het ophangen van gordijnen
  • helpen bij de financiële administratie
  • oppassen op kinderen, tussen de middag of een avond
  • doen van boodschappen
  • met een oudere een wandelingetje maken.

Als vrijwilliger doe je je werk namens de eigen wijkgemeente. Je komt dus niet namens HiP bij de hulpvrager langs, maar namens de eigen wijkgemeente. Zoals gezegd, doen vanuit de Tuindorpkerk inmiddels zes vrijwilligers mee.

Ook belangstelling om mee te doen? Neem dan contact op met :

Robert Quast, goedequ@gmail.com , tel. 030 272 0 371.

Als groep aan een eenmalige hulpactie meedoen? Dat kan met PRESENT

Wil je met je groep of kring eens een dag iets voor een ander betekenen? Geef je dan als groep op voor een (deel) project van Present.

De Stichting Present (www.stichtingpresent.nl/utrecht/) biedt groepen in kerken (kringen, koren, jeugdgroepen, commissies, 12+,15+, 18+ groepen, women over fifty enz., enz.) de mogelijkheid zich eenmalig een dag in te zetten voor mensen die hulp nodig hebben.

De diaconie van de Tuindorkerk is actief betrokken bij Present. Zowel financieel als praktisch dragen we bij. Het is een goede traditie dat deelnemers aan kringen en groepen in de Tuindorpkerk dat ook doen. Behalve dat je met jouw groep andere mensen daadwerkelijk helpt, is ook een unieke gelegenheid om met jouw bekende mensen eens iets totaal anders te doen.

Zin om met je groep mee te doen? Neem dan contact op met :

Robert Quast, goedequ@gmail.com, tel. 030 272 0 371.

PRESENT - ook voor gezinnen

Present biedt groepen de gelegenheid zich in te zetten voor een ander. Een gezin zou je ook als een groep kunnen zien. Dat vinden ze bij Present ook. En dus bestaat de mogelijkheid om je ook met je gezin een dag in zetten voor een ander.

Ik wil meedoen met PRESENT Maar ik hoor niet bij een groep

Als je niet bij een vaste groep of kring hoort kun je je ook op de Present manier inzetten voor een ander. Vorm met een paar mensen die ook wat willen doen een gelegenheidsgroep en doe een Present klus.