Individuele hulpverlening?

Een belangrijke activiteit van de diaconie is incidentele hulp bieden aan mensen die dat om de een of andere reden even nodig hebben.

Individuele hulpverlening?

Een belangrijke activiteit van de diaconie is incidentele hulp bieden aan mensen die dat om de een of andere reden even nodig hebben.De laatste tijd wordt veel financiële hulp gegeven aan niet-gemeenteleden. Nu de overheid zich meer terugtrekt, wordt vaker een beroep gedaan op de diaconie. Hulpverlening begint op het moment dat een hulpaanvraag aan de diaconie gesteld wordt. Er volgt dan een gesprek en de diaken luistert en denkt na over oplossingen. Soms ligt de oplossing in het schrijven van een goede brief aan een schuldeiser of een bezwaarschrift tegen een korting op de uitkering. Soms in geld om in eerste levensbehoeften te voorzien. De diaconie biedt nooit structurele, maar altijd incidentele hulp. Hulp is alleen zinvol als de hulpzoekende respect en vriendelijkheid ervaart. Het sociale aspect is minstens even belangrijk als het financiële. Dat maakt het werk van de diaken tot iets bijzonders!

Diaconaat dichtbij

Naast het bieden van incidentele hulp is de diaconie ook actief betrokken bij Present, een project om mensen die daar zelf geen mogelijkheden meer voor hebben, eenmalig te helpen bij praktische klussen, klik op Present.

Diaconaat ver weg

Voor meer info klik op ZWO.