Wat doet de diaconie?

De diaconie

  1. Komt op voor mensen die anders niet gehoord worden, voor gemeenteleden en voor mensen dichtbij en ver weg. Diakenen geven onvoorwaardelijke aandacht, praktische ondersteuning, financiële bijstand of helpen zoeken naar de juiste instanties.
  2. Stimuleert de betrokkenheid en inzet van gemeenteleden bij deze taken.
  3. Zorgt dat de financiële en andere middelen aanwezig zijn om deze taken te vervullen.

Een financiële bijdrage voor het diaconale werk kunt u storten op NL56 RABO 0325 4090 21 ten name van de diaconie Tuindorpkerk.