Jyhad

In een interview in dagblad Trouw stelt Beatrice de Graaf- mede oprichter van het Center of Terrorism and Counterterrorism, en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht- “het kwaad is terug” en “de kerk heeft er een oplossing voor”. In haar recent verschenen boek “Heilige strijd” met als ondertitel ‘het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad’ geeft zij een duidelijke richting voor een oplossing van de bestaande politieke impasse ter solutie van het kwaad in ons land en in de wereld.

Grote woorden? Ik dacht van niet. Beatrice noemt de strijd beschreven door Augustinus. Een harde tijd vol geweld en terreur. En: “Augustinus was geen watje”, schrijft ze. Augustinus deelt de strijd op in een grote en een kleine. De grote strijd speelt zich in jezelf af om je in het reine te brengen met jezelf en zo met God. En stelt Augustinus: “een gewonnen grote strijd kleurt de kleine strijd voor veiligheid in het aardse domein.” Dus eerst de balk uit je eigen oog halen voor je de splinter verwijdert uit het oog van je naaste zegt Jezus en hebt uw vijanden lief en doe wel degenen die u haten. Salomo vroeg aan God om wijsheid om de juiste beslissingen te kunnen nemen en vroeg niet om rijkdom en macht. God gaf hem die wijsheid- niemand voor hem en niemand na hem zou zijn wijsheid evenaren- en bovendien macht en rijkdom. Salomo vroeg dus de grote strijd te kunnen overwinnen om daardoor de kleine strijd aan te kunnen gaan.

In de islam is er ook sprake van een grote en kleine Jyhad (=strijd). Maar zijn er dan parallellen met het Jodendom en Christendom? Helaas niet. De Profeet schrijft: “Wij zullen van de kleine strijd naar de grote strijd strijden “(Suyuti/II,73) En dit is van een totaal ander orde als de oplossing van Beatrice de Graaf uit de Bijbel.

Herman A.J. Oudhof