Tot 4 Jaar

Tijdens de zondagse diensten is er opvang voor de kleinste kinderen in de crèche. Deze opvang is er niet gedurende de zomervakantie.

Deze opvang vindt plaats door ouders en niet-ouders.De wat oudere jeugd draait hierin ook mee (jeugdhulp).

Er is speelgoed aanwezig.

Nieuws Tot 4 jaar