Preken

Preek: Heersen en Bewaken

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. (Genesis 1: 27 NBV)

Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. (Genesis 2: 7 NBV)

Lees meer...

Opgeroepen om te horen en te kennen

Dit zegt de Heer: De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij Mij kent, inziet dat ik, de Heer, dit land liefde schenk, rechtvaardigheid en recht, want daar schep ik behagen in – spreekt de Heer.
Jeremia 9: 22, 23

Lees meer...

Met gesloten ogen

Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.” (1 Korintiërs 13:10)

Woordje
Nabestaanden vroegen mij of ik “een woordje wilde spreken” in de uitvaartdienst van hun vader die op 68-jarige leeftijd totaal onverwacht in zijn slaap was overleden. 

Lees meer...

Wat er voor ons overblijft

“Bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding altijd weer.” (Psalm 130: 7)

Lees meer...

om terug te lezen, De Vloek Psalm, door J . Wilten

klik HIER 

......................................................