Belijdenis

Je geloof belijden, is hardop uitspreken dat je kiest voor God en Jezus.

Als volwassene belijd je dat je je verbindt met God de Vader die mensen niet alleen laat, met Jezus die door God gezonden is en die leert 'heb elkaar lief' en 'zorg goed voor deze wereld', met de Heilige Geest die de kracht van God is en ons inspireert. Je verklaart dat je dit geloof van de christelijke kerk, dat eeuwenlang is doorgegeven, erkent. Met een handoplegging bekrachtigt de predikant de belijdenis. Als je nog niet gedoopt bent, ontvang je na het uitspreken van je belijdenis het teken van de doop.