Hoe verloopt een kerkdienst?

Een kerkdienst is om contact te leggen met God. We doen dat alleen en met elkaar. Iedere gemeente doet het anders.

Wij doen het zo: Elke zondag is er om 10:00 uur een viering in de Tuindorpkerk. We komen dan als gemeente bij elkaar om samen te bidden, te zingen en naar een gedeelte uit de Bijbel te luisteren. Eens per maand wordt in de dienst het Avondmaal gevierd. In die vieringen zingt ook de cantorij.

Een viering verloopt in 3 fasen. In de eerste fase - 'De weg naar binnen' - komen de mensen binnen, zoeken een plaats en wensen elkaar de vrede van de Heer. In de tweede fase - 'Verbinden met de bronnen'- slaan we de bijbel open en luisteren we naar wat de voorganger ons daarover te zeggen heeft. In de derde fase - De weg naar buiten'- bereiden we ons erop voor om weer naar huis te gaan en naar onze eigen plek in het dagelijks leven. In alle fasen van de viering worden liederen gezongen, meestal met orgelbegeleiding. Na de dienst drinken we samen een kopje koffie, of thee of limonade.

Bij elke fase horen speciale onderdelen. Zo is er in de fase 'De weg naar binnen' een gebed "vanuit de nood van de wereld". In dat gebed wordt voor God uitgesproken wat ons bezig houdt, bijvoorbeeld onrecht in de wereld en in ons eigen leven. Na dat gebed zijn we klaar voor de tweede fase.

In de fase 'Verbinden met de bronnen' leest iemand uit de gemeente een stuk uit de Bijbel. Tijdens een uitleg en overdenking door de voorganger kunnen we ontdekken wat de tekst voor ons betekent. De kinderen hebben in die tijd een eigen programma. Als zij terugkomen, zingen ze met ons een kinderlied.

In de fase 'De weg naar buiten' is er een gebed waarin we God danken en Hem van alles en nog wat voorleggen. We geloven dat God ons hoort en voor ons en de wereld zorgt. Daarom mogen we onze wensen bij Hem bekend maken. Dan geven we geld voor goede doelen. Aan het eind spreekt de voorganger Gods zegen over ons uit. Daarmee kunnen we dan de week beginnen.

We zijn ons ervan bewust dat ons geloof is begonnen bij het volk van Israël. Daarom zijn er speciale onderdelen van de dienst om die verbondenheid uit te drukken. Bijvoorbeeld wordt de Paaskaars aangestoken aan de menora, de zeven-armige kandelaar van de Joden. Ook is er altijd een bijbellezing uit "het eerste testament", dat wil zeggen uit de verhalen van God en het volk Israël.

In de verschillende tijden van het jaar (Advent, Kerst, 40-dagentijd, Pasen, Pinksteren) hebben de vieringen een eigen karakter. Zo is de Adventstijd een tijd van blije verwachting, want met Kerst vieren we dat Jezus in de wereld is gekomen. Met Pasen vieren we dat Hij uit de dood is opgestaan. En met Pinksteren dat Hij steeds bij ons is en ons helpt om ons leven te leven.

Kort gezegd proberen we in de vieringen vorm te geven aan de omgang met God en Zijn woorden. Iedereen telt mee en is erbij betrokken.