Kleuren en symboliek in de christelijke kerk

Kleurensymboliek is afhankelijk van tijd, land, cultuur, traditie en van plaatselijke omstandigheden. In het Missale Romanum (1570) kregen kleuren een specifieke betekenis waardoor men personen als Maria en Jezus gemakkelijker kon herkennen. Of om liefde, lijden of heiligheid uit te drukken. Kleur hielp zo mee om de afbeeldingen op mozaïeken, muurschilderingen, schilderijen, beelden, ikonen en gebrandschilderde ramen te begrijpen. De tint van de kleur speelt een belangrijke rol; briljante kleuren zijn positief, doffe kleuren zijn negatief; tussen () is algemene symboliek.

Kleur Betekenis
Beige zandkleur, neutraal.
Blauw goddelijkheid, oneindigheid, onschuld: kleur van de hemel, kleur van trouw Mariakleur (melancholie, oprechtheid).
Bruin armoede, nederigheid, aarde (degelijkheid, saai).
Geel licht, luister, glorie, kleur van de zon, afgunst, verraad (Pasen, lente).
Goud goddelijkheid, rijkdom (macht).
Groen hoop, groei, leven, lente, toekomst.
Grijs wereldverzaking (neutraal, geborgenheid, wijsheid, luxe, ouderdom).
Koper onwankelbaarheid, 12,5 jarig jubileum.
Magenta vrolijk, opwindend, schokkend.
Oranje warmte, rijkdom, erotiek.
Paars rouw, boete, vasten, ingetogenheid, onderdanigheid.
Platina 70 jarig jubileum.
Purper gezag, koninklijkheid (sensualiteit, decadentie).
Rood liefde, lijden, offer (strijd, liefde, feestvreugde, hartstocht, moed).
Roze licht dat doorbreekt, liturgische kleur op de derde zondag van Advent (Gaudete) en de vierde zondag van de veertigdagentijd (Laetare (zachte tedere liefde, blijdschap).
Wit vreugde, feest, waarheid, reinheid, liturgische kleur voor grote feesten zoals Kerstmis, Epifanie, Pasen en de Paastijd, wordt gebruikt bij de doop, het huwelijk en soms bij de uitvaart. (blijdschap, tederheid, liefde).
Zilver reinheid, zuiverheid: zilver kan wit vervangen (vast vertrouwen, 25 jarig jubileum).
Zwart duisternis, diepste rouw, dwaling, zonde.
 

Kleurgebruik bij de kerkelijke dagen van het jaar

De hier genoemde kleuren worden algemeen gebruikt in de katholieke kerken en aanbevolen in de protestantse kerken. De kerken van het Oosten volgen deze liturgische kleuren niet. Wel gebruiken ze de witte kleur voor de feestdagen.

 

Advent

paars

3e zondag Advent

roze

1e Kerstdag

wit

2e Kerstdag

wit of rood

Epifanie (Verschijning)

wit

Doop van de Heer

wit of groen

4e zondag 40 dagentijd

roze

40-dagentijd

paars

Palmzondag

rood of paars

Witte Donderdag

wit

Goede Vrijdag

rood, paars of zwart

Paaszaterdag

kleurverandering naar wit

Pasen

wit

Paastijd

wit

Hemelvaart

wit

Pinksteren

rood

Zondagen na Pinksteren

groen

 

In het algemeen gelden voor bijzondere dagen de kleuren
 

Feesten van de Heer

wit - goud

Quatertemperdagen

paars wit - blauw

Mariafeesten

 

Gedachtenis aan martelaren

rood

Feestdagen van heiligen

wit

Doop

wit

Belijdenis, Vormsel

rood - wit

Bevestiging of installatie van ambstdragers

rood

Huwelijk

wit - rood

Uitvaart

paars - wit -groen - zwart

Symbolen voor een jubileum

Een jubileum viering van een bepaald aantal jaren huwelijk, arbeidsduur e.d wordt met een metaal aangeduid:

  • koper = 12,5 jaar
  • zilver = 25 jaar
  • goud = 50 jaar
  • platina = 70 jaar 

Voor meer informatie klik hier.