• header_03_new.jpg
  • Header_02_new.jpg
  • header_01.png

Het geheim van de kaart II

Een zoektocht in zes of zeven afleveringen. Een oecumenische feuilleton uit Tuindorp. Vandaag deel II. Deel I kon je hier lezen.

2 kaart voorzijde

II De kaart

In de envelop zaten een kaart en een kwitantie. De laatste laat zien dat een kerkelijke inzegening indertijd 50 gulden kostte. Dat was vijfenvijftig geweest. Dat bedrag stond op de kwitantie afgedrukt, maar het ‘vijfen’ was keurig doorgestreept en zo bleef er dus vijftig over. Dat bedrag is ook betaald, op de dag dat de heer en mevrouw De Graaf trouwden: 21 juni 1944, in de Willem de Zwijgerkerk. De ‘administreerend kerkvoogd’ heeft dat met zijn handtekening bevestigd. Wie die kerkvoogd was, kan ik niet zeggen. Op de kwitantie werd indertijd eerst en zegel aangebracht en daaroverheen zette de kerkvoogd zijn handtekening. Maar het zegel is van de kwitantie losgeweekt. Uit mijn filatelietijd weet ik dat dit veel zorgvuldiger had moeten en kunnen gebeuren, maar nog beter was het geweest als men met zijn tengels van dat zegel was afgebleven.
Dan de kaart. Aan de ene kant zie je een aquareltekening van de Willem de Zwijger met als onderschrift: ‘Ned. Hervormde kerk in het Tuindorp v/d Gemeente Maartensdijk – Perspectief – Anno 1933.’ Als ik de signatuur goed ontcijfer, is de maker van het origineel C. de Vries.
De afgebeelde kerk ziet er zeer herkenbaar uit. Opvallend is de bebouwing om de kerk. Je ziet één rijtje huizen van de Copijnlaan achter het gebouw verdwijnen en dat is het. Wat veel minder opvalt: de kerk is half zo groot als nu. Het woordje ‘perspectief’ brengt me op het idee dat we op de kaart een nog niet gebouwde kerk zien. Het jaartal wijst ook al in die richting, want de kerk werd pas in 1934 in gebruik genomen. De kaart was in 1944 dus al meer dan tien jaar oud.
De kerk is zo klein dat je eerder van een kapel kunt spreken. Dat voert ons naar de andere kant van de kaart. Rechtsboven staat een stempel met de tekst ‘Tuindorpkapel Willem de Zwijgerkerk Utrecht.’ Jawel, kapel. Maar ook Utrecht, geen Maartensdijk, hoewel de wijk Tuindorp tot 1953 tot die gemeente behoorde. Kerkelijk lag dat blijkbaar anders, zoals ook blijkt uit de tekst.

Ter Herinnering aan uw Kerkelijke Huwelijks Inzegening.
van
HENDRIK EVERT DE GRAAF.
en
WILHELMINA MARIA OVEREEM.
Utrecht, 21 Juni 1944’

3 kaar achterzijdeLinksonder staat alweer een stempel, nu van de handtekening van de koster. J.H.A. Biekant, lijkt er te staan. Ik kan de naam niet goed ontcijferen. Misschien dat iemand zich nog een koster uit die tijd herinnert. Intussen staat er opnieuw Utrecht. Alsof het huwelijk tussen Henk en Willie daar is ingezegend. Maar het was dus Maartensdijk.
De tekst op de kaart is fraai omrankt met rode inkt. Ik zou dat niet zo fraai kunnen doen. Zou de koster dat gedaan hebben? Voor de tekst is de kaart indertijd in de schrijfmachine gestoken, maar de onderstrepingen zijn gedaan met zwarte inkt en een pen. Er werd een liniaal gebruikt en dat gebeurde zonder vlekken te maken. Alweer… dat zou mij niet gelukt zijn. De namen hebben naast zwarte ook een rode onderstreping. Ik veronderstel dat die eerder is aangebracht dan de zwarte.
Tot zover de kaart.

Welkom

De Tuindorpkerk is een eigentijdse protestantse (PKN) gemeente met leden van alle leeftijden.   Lees meer   Klik hier voor de Flyer

Communicatie

Digitale communicatie binnen onze kerk wordt hier uitgelegd:   Lees Meer...  

Collectes

Collecteren in Corona tijd:   Lees Meer...  

Verhuur van zalen in de Tuindorpkerk

Agenda

Toon complete agenda

Mozaiek online bekijken (bij Issuu)

Mozaiek downloaden als PDF

klik hieronder voor:

foto albums, klik!

Login

Welkom

Aanmelden voor de nieuwsbrief

captcha