• header_03_new.jpg
  • Header_02_new.jpg
  • header_01.png

Het geheim van de kaart, deel V

Een zoektocht in zeven afleveringen. Een oecumenische feuilleton uit Tuindorp. Vandaag deel V.

V Melk moet

trouwakte‘Met Frans de Graaf.’
Ja, hij had inderdaad over mijn zoektocht al iets vernomen van Carla, goede vriendin van zijn vrouw en hem, en hij kon wel iets meer vertellen over zijn ouders. Die hebben na hun huwelijk Tuindorp eigenlijk niet verlaten. Sterker: tot bijna een maand voor haar dood woonde zijn moeder in het huis waar ze in 1921 geboren werd: Tripkade 45. Toen was dat nog Maartensdijk en in haar kinderjaren keek ze uit over de weilanden van Achttienhoven, het gebied dat later, eenmaal bebouwd, Tuindorp zou gaan heten.
Ze zijn er niet of nauwelijks meer, de mensen die ooit wat meewarig konden vertellen over de zwerftochten die ze als kind maakten door de weilanden van wat nu Tuindorp en Overvecht is.
De spoorlijn liep er al wel en zelfs een geïmporteerde Tuindorper als ik herinner me nog de spoorwegovergang bij de Tripkade. Anderen, zoals de dierbare roomse, weten nog hoe er tot 1962 water stroomde of stilstond waar nu het asfalt een duik maakt om ongehinderd onder de spoorlijn door te kunnen. Weliswaar waren er charmante bruggetjes die van de kade aan de ene kant voerde naar die aan de andere, maar erg innig contact hadden de tegenover elkaar wonende gezinnen niet. Want zo was het: de dierbare roomse woonde als meisje recht tegenover de familie De Graaf. Niet dat het water een onoverkomelijke scheiding vormde tussen de overburen. Het had meer met de kerk te maken. De kerk bepaalde waar je school ging, waar je op zondag heen ging en ook wie je vrienden en vriendinnen waren.
Dat de dierbare roomse toch bevriend raakte met zoon en schoondochter van de ooit hervormde familie De Graaf heeft dan met een andere tijd en een andere gelegenheid te maken.

De bruid uit 1944 luisterde naar de naam Miep Overeem en door te trouwen veranderde dat in mevrouw De Graaf – Overeem. Het jonge echtpaar trok in bij haar ouders, bij het echtpaar Overeem – De Graaf, jawel: Ooit woonde er op 45 een familie Overeem – de Graaf en later trof je daar de heer en mevrouw De Graaf – Overeem aan. Ze hebben er tot december 2009 gewoond. Ze overleden beiden in een hospice. Henk nog diezelfde maand, Miep een maand later, in januari 2010.

Bruidegom De Graaf, twee jaar ouder dan zijn bruid, kwam uit Westbroek en dus bleef hij wonen binnen de gemeente Maartensdijk. Dat verklaart waarom het burgerlijk huwelijk plaats vond in het gemeentehuis van Maartensdijk, maar ook waarom de kerkelijke bevestiging in de Willem de Zwijgerkerk werd geleid door dominee Barendrecht uit Westbroek.

trouwfoto

Henk de Graaf verdiende zijn brood met melk. Er was geen winkel aan huis maar een bezorgwijk, waarbij je moet denken aan Tuinwijk. Wat gold voor het hele land gold ook voor Utrecht. Voordat de melkwijken gesaneerd werden, liepen melkboeren elkaar nogal in de weg. Dat gold ook voor de melkboeren in Utrecht. Die sanering was een soort ruilverkaveling, waarbij Henk de Zwarte, zoals de mensen hun melkboer meestal kenden, koos voor de huizen achter de Antonius Mattheuslaan. De omgeving had zijn voorkeur. Daar hoefde je namelijk niet, zoals in Tuindorp met zijn voortuinen, zoveel te lopen van kar naar deur, je stond er bij regen beschut dankzij de luifeltjes boven de deuren en er waren muurtjes om je sigaretje even op te leggen. Criteria die blijk geven van een gezond verstand. Dat De Graaf De Zwarte werd genoemd, had hij aan de kleur van zijn haar te danken.
In 1979 verzorgden zijn zoons de laatste ronde door Tuinwijk. Het was pa in zijn rug geschoten en hij kon niet meer op of neer.

Genoeg voor vandaag.

Welkom

De Tuindorpkerk is een eigentijdse protestantse (PKN) gemeente met leden van alle leeftijden.   Lees meer   Klik hier voor de Flyer

Aanmelden koffie op 17 januari

aanmelden voor koffie op 17 januari, kan hier

Communicatie

Digitale communicatie binnen onze kerk wordt hier uitgelegd:   Lees Meer...  

Collectes

Collecteren in Corona tijd:   Lees Meer...  

Verhuur van zalen in de Tuindorpkerk

Agenda

Toon complete agenda

Mozaiek online bekijken (bij Issuu)

Mozaiek downloaden als PDF

klik hieronder voor:

foto albums, klik!

Login

Welkom

Aanmelden voor de nieuwsbrief

captcha