40 Dagenkalender 2024

Dirk en Len

Op beide kerken een bloeiend kruis.
De veertig dagen zijn voorbij, we mogen dankzij Pasen verdergaan.
Deze kalender wordt dinsdag van de site en de app gehaald.
Dank voor je inbreng en je belangstelling.

Len Borgdorff

Een stormachtige herfstdag in Tongeren in 2012

Christus in stukken

Door het overdekte deel
van de Tongerse antiekmarkt,
het ging om een parkeergarage,
joeg een gure wind.

Voorbij de bloemen van satijn,
een houten kaartenbak en glaswerk
dat met moeite nog een zweem
van glans kon vinden, lag
in losse stukken, ontdaan van kleur,
naast een verweerde spiegel,
levensgroot en zonder kruis
een Christusbeeld.

Ik had het liever niet gezien,
en had er liever niet bij stilgestaan.
Ik zag hem wel en ik bleef staan.

Raak me niet aan. Ga weg.
Hier valt niets meer te
zeggen. Het is klaar.
Je ziet toch zelf ook wel dat
wat hier ligt alleen moet zijn,
die losse stukken van wat ooit
van dromen aan elkaar hing.
Je hebt hier weinig meer te zoeken.
Ga liever weg, verdwijn.

Toen ik met lege handen verder liep
voelde ik, zo leek het, ogen in mijn rug.

Piet Jan Rebel

Goede Vrijdag

Voer mij Uw beeld voor ogen,

Gekruisigde, Uw smart.”

Uit het lied O hoofd vol bloed en wonden van Paul Gerhardt (NLB 576: 7), dat een vertaling is van de laatste bede uit de gebedscyclus Oratio Rhytmica van Arnulf van Leuven.

In zijn preek over de voorbereiding op het sterven drukt Luther ons op het hart om het beeld van Christus voor ogen te houden. Want in Christus zien wij het beeld van leven, genade en zegen.

Ook Erasmus, in zijn zelfhulpboek over het sterven, moedigt ons aan om in ons hart het geloof te bewaren, dat nooit de ogen van de gekruisigde Christus zal afwenden.

Bach in de Mattäus-Passion en Buxtehude in Membra Jesu nostri leiden ons in hun muziek naar datzelfde beeld, naar de aanschouwing van de lijdende Christus.

Een andere tijd, zegt u?

Misschien toch niet in dat ene uur.

Verhaalfragment

Een verhaalfragment van afgelopen zomer op 103- jarige leeftijd overleden Marga Minco. 

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten

In het hoofdstuk dat dezelfde titel draagt als het boekje, Het Bittere Kruid, vertelt Marga Minco hoe zij en haar broer en schoonzus het huis van mevrouw K. in Amsterdam moeten verlaten en proberen onder te duiken in Utrecht. Dit is het slot van het hoofdstukje.

’s Avonds vroeg ze [mevrouw K.] ons in haar kamer thee te komen drinken. Ze had visite en het zou zo gezellig zijn, als wij er ook bij waren. Later bleek dat haar bezoek, een pafferige man met slimme oogjes, zijn oordeel over ons had moeten geven en haar vermoedens had moeten bevestigen.

‘Het lijkt mij beter dat u morgenochtend vroeg vertrekt,’ zei ze, toen wij weer op onze kamer waren. Ze stak haar hoofd om de deur. In de gang trok de man zijn jas aan en ging fluitend de trap af.

‘Ik weet een adres in Utrecht’, zei Dave, ‘daar kunnen we zeker terecht.’

‘Het is te hopen’, zei Lotte, ‘want waar moeten we anders naar toe?’

‘Er staan nog deuren genoeg voor ons open’, meende Dave.

Aan die deuren moest ik denken, toen ik die nacht in bed lag en niet slapen kon. Ik dacht aan de deur die ik op Seideravond altijd open mocht zetten, opdat de vermoeide vreemdeling kon zien dat hij welkom was en mee aan mocht zitten aan onze tafel. Ieder jaar hoopte ik dat er iemand binnen zou komen, maar het gebeurde nooit. En ik dacht aan de vragen die ik als jongste moest stellen. ‘Majisjtanno, halajlo, hazee. Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten en waarom eten wij ongezuurd brood en bittere kruiden…?’

Dan verhaalde mijn vader op zangerige toon van de uittocht uit Egypte en wij aten van het ongezuurde brood en het bittere kruid, opdat wij nog zouden proeven – tot in lengte van dagen.

Marie José van Bolhuis

In de Pauluskerk is deze veertigdagentijd een klein boompje geplaatst als herinnering om voor onze wereld te zorgen en om elkaar met kleine ideeën te kunnen stimuleren.
Samen kan het groeien tot iets groters. 

Een jongere uit de Paulus

Harma van der Zwaag

Hierbij een paasliedje die in de 40 dagen tijd geleerd kan worden.
Zelf ken ik dit lied al meer dan 50 jaar.
Geleerd in de samen op weg kerk in de Bijlmermeer.
Met Pasen zing ik het altijd wel een keer.

Groet Harma van der Zwaag.

’t Is Pasen zei de vink

’t is Pasen, zei de vink
en sloeg een liedje van plezier
en de merel op het dak,
in zijn allerbeste pak,
zong ook al dat het Pasen was
van tierelierelier.
En de klokken luiden luid
boven alle vogels uit.
’t Is Pasen, Alleluja.

’t Is Pasen, zei de wind
en blies de wolken op de vlucht,
en het zonnetje dat scheen
dwars door alle nevels heen.
De bloemen staken overal
hun kopjes in de lucht.
Alle dingen werden blij
want de droefheid ging voorbij.
’t Is Pasen, Alleluja.

’t Is Pasen overal,
voor alle mensen klein en groot,
en met Pasen ieder jaar,
dan vertellen wij elkaar
dat Jezus wonderbaarlijk
is verrezen van de dood.
Hij kocht alle mensen vrij
van de zond en slavernij.
’t Is Pasen, Alleluja.

Jules de Korte

Jannelies

Bleibet hier und wachet mit mir.

Gea Konieczek

Een steen die zich opent? Het geheim van een boom? Doodsbloei?
Een intrigerend beeld van Gea. Geen woorden. Om naar te kijken.

Marcel Duijs

Deze bijdrage is komt van Pauluspianist Marcel Duijs.
Hij maakte in de jaren negentig liederen en madrigalen op teksten van Andries Govaart.
Een samenwerking die uitloop op twintig werken.
Op de opname hoor je een projectkoor, met onder meer leden van het toenmalige jongerenkoor van de Paulus.
De liederen zijn later opgenomen en uitgezonden door de KRO.

Friso Smits

Een bijdrage van Friso Smits die hij opdiepte uit het boek 'Een jaar met Henri Nouwen'.

Heilzame tegenstrijdigheden

Er zijn veel tegenstrijdige gevoelens in ons leven.
We zijn bijvoorbeeld thuis, maar voelen ons niet geborgen.
We zijn druk bezig, maar tegelijk verveeld.
We hebben veel vrienden, maar zijn eenzaam.
We zijn gelovig, maar ook vol twijfels.
Al die tegenstrijdige gevoelens kunnen ons frustreren, ergeren en zelfs moedeloos maken.
We zijn nooit daar waar we moeten zijn.
Elke deur die voor ons opengaat, laat ons zien hoeveel er gesloten blijven.
Toch kun je er op een andere manier tegenaan kijken.
Al die tegenstrijdige gevoelens kunnen je in contact brengen met een dieper verlangen, dat onder al deze verlangens schuilgaat en dat alleen door God vervuld kan worden.
Als je je tegenstrijdige gevoelens zo opvat, kunnen ze een heilzame impuls geven in de richting van God.

Myriam Braakhuis

Een foto en een gedicht van Myriam Braakhuis .

Ontluikend
Kaal, hard en koud.
De grond in de winter.
Onherbergzaam. Doods.
Donker. In zichzelf teruggetrokken.

In die diepte verborgen.
Nooit weggeweest. Altijd daar.
Sluimerend, wachtend. Geduldig.
Totdat:
Ontluikend.
Steels en schoon, bescheiden, puur.
Zuiver wit.
Zo teer en kwetsbaar.
Zo stevig en sterk.
Dat ene sneeuwklokje.

Een druppel, een traan, lijkt op haar wang.
Ontroering? Verdriet? Geluk?
Hoe dan ook,
Dit sneeuwklokje
Zegt ons keer op keer
Dat het Leven altijd weer
Een weg vindt. 

Bas van den Berg

Bas van den Berg vond voor deze maandag een tekst van John O’Donohue.

Liefde is de natuur van de ziel. Als wij liefhebben en onszelf laten liefhebben, beërven wij steeds meer het koninkrijk van het eeuwige.

Dan verandert angst in moed, wordt leegheid volheid en wordt afstand nabijheid.’

[ John O’Donohue, Anam Cara (zielsvriend) H 1: Het mysterie van de vriendschap, p. 31]

Pauline Winkler

Pauline zingt ons toe en we kijken naar drie kruiswegstaties die zij fotografeerde.

Mariëtte Goudzwaard

Lieve mensen,

Als je het hebt over iemand die je inspireert, uit de Bijbel, is dat voor mij de figuur van Esther.

In het bijbelboek Esther komt de naam van God niet voor. Het lijkt alsof God onzichtbaar is geworden. Dat komt overeen met de situatie in onze tijd: is God er nog wel? Doet hij/zij nog wel wat in deze wereld?

Jullie kennen het verhaal van Esther wel. Ze wordt koningin van Perzië, maar moet verborgen houden dat ze van Joodse afkomst is.

Haman, de Jodenhater zoals hij wordt genoemd, zorgt ervoor dat onherroepelijk in de Wet van Meden en Perzen – dat is niet voor niets spreekwoordelijk geworden – wordt vastgelegd dat het Joodse volk uitgeroeid moet worden.

Haman is trouwens een nakomeling van Agag, de koning van Amalek, het volk dat de Israëlieten al eerder in de woestijn probeerde uit te roeien. De geschiedenis herhaalt zich – en niet alleen ten tijde van Koningin Esther. Waar is God?

Dan volgt er een keten van gebeurtenissen, die allemaal toevallig lijken.

Een koning kan een nacht niet slapen. Is er iets gewoners dan dat? Maar hij laat zich het geschiedenisboek voorlezen, en dan blijkt dat Mordechai, de oom van Esther en haar voogd, de koning heeft gered van een aanslag en daarvoor nooit is beloond. Haman krijgt de opdracht van de koning Ahasveros om dat recht te zetten. Knarsetandend moet hij daaraan voldoen en Mordechai, de Jood, wordt als een vorst geëerd en door de stad gereden.

Dan volgt het cruciale deel van het verhaal.

De doem over het Joodse volk lijkt onafwendbaar. Zoals ik eerder zei: hun uitroeiing is onherroepelijk vastgelegd. Wie kan er nog wat aan doen?

Mordechai zegt tegen Esther: Jij kan er wat aan doen! Jij moet naar de koning gaan en bij hem voor redding van ons volk pleiten.

Niemand mag zonder toestemming naar de koning toe; als Esther dat doet zet ze dus haar leven op het spel.

Maar zegt Mordechai, “misschien ben jij wel om deze reden koningin geworden”.

En dan gaat het verhaal verder.

“Op de derde dag” …. Hé, waar hebben we dat eerder gehoord? Toehoorders uit die tijd weten: op de derde dag gebeuren de beslissende dingen. Op de derde dag … (God openbaart zich op de Sinaï bijvoorbeeld). Spits je oren!

En wij weten dat er veel later op de derde dag iets heel beslissends is gebeurd in de strijd om dood en leven! Christus is opgestaan op de derde dag.

Esther gaat naar de koning. De koning is welwillend naar haar toe, steekt zijn scepter uit. Ze mag komen. Ze mag met hem en Haman eten. Ze maakt zich bekend, ze redt haar eigen leven én dat van haar volk.

De naam Esther betekent Ster/Morgenster. In dat verband heeft mijn vader een prachtig iets meegemaakt, voor hem een diep religieuze ervaring: hij vloog ’s nachts boven Afrika, onderweg naar Zuid-Afrika, waar toen het apartheidsregime nog volop heerste (en waar hij gesprekken moest gaan voeren). Het was pikkedonker, het vliegtuig vloog echt door de donkerste duisternis. Hij voelde zich wanhopig. Maar toen zag hij ineens in de verte een heel klein, maar klaarhelder lichtpuntje. En hij wist: dit is de morgenster. Als je die ziet, weet je zeker dat de dageraad erachter aan komt en het duister echt verslagen is. Daarom zegt Jezus aan het eind van de bijbel: “Ik ben de Morgenster”.

Waar is God in dit verhaal? Misschien wacht hij wel op ons: totdat wij een stap nemen en dan kan hij reddend optreden. Zoals het kinderlied zegt: Begin maar gewoon, op hoop van zegen, zonder antwoord op je vraag. Ook al heb je soms wind tegen, dwaal je over vreemde wegen, maak de start vandaag.

Ype Viersen

Ype en Gerrie waren in het Prado.

Gedachten bij een schilderij

Wij waren in Madrid en we gingen ook naar het Prado.
Het museum waar alle grote schilders uit de kunstgeschiedenis hangen: Jeroen Bosch, Rembrandt, Raphael, Velasquez, Goya en ga zomaardoor.
Daar, in een kleine zaal tussen andere stillevens uit de zeventiende eeuw hangt het.
Een klein schilderij van de Spaanse schilder Francisco de Zurbarán.
Ook een stilleven?

Het is een lam van een merinosschaap.
Die staan bekend om de fijne kwaliteit van hun witte wol.
Geliefd omdat er kleding van wordt gemaakt die niet kriebelt.
Hoe oud zal het zijn geweest?
Nog geen jaar, schat ik.
Het ziet er gezond en sterk uit.
Een lam zonder smet of gebrek.

De vier poten zijn bij elkaar gebonden.
Heeft de schilder het zo op de markt aangetroffen en toen meegenomen naar zijn atelier?
Dan zal hij het daar op een tafel hebben gelegd en er rustig voor zijn gaan zitten.
Dat moet haast wel, want zo levensecht geschilderd, daar moet je tijd voor nemen.
Hij zal er weken aan hebben gewerkt.

Ik kan er ook lang naar kijken.
Het dier ligt op ooghoogte met zijn kop op tafel.
In volle overgave, lijkt het wel.
Als een lam dat stil is voor zijn schilder.
Door de donkere achtergrond is er niets wat afleidt.
M’n ogen dwalen door de krulletjes van zijn vacht, langs de poten die in een kruisvorm zijn samengebonden.
De hoorntjes zijn al een beetje gekruld.
Als ze doorgroeien kan hij ermee verstrikt raken in de struiken.
Het oog halfopen.
Machteloos ligt het te wachten op wat komen gaat.
De donkere achtergrond is veelzeggend.
Als je er langer naar kijkt, wordt het huiveringwekkend.

Agnus Dei, lam van God.

Dat zei Johannes de Doper toen hij Jezus zag.
Ze hadden op het schilderij kunnen staan, maar dat is niet gebeurd.
In het museum is het een stilleven tussen andere stillevens, zonder verwijzing.
Als een uitnodiging om te kijken.
Alleen maar te kijken.
Om te zien.

Frans Snijders

Een gebed van Frans Snijders

Gedekt is mijn tafel

Heer, gedekt is mijn tafel
met tekens van overvloed.
Op mijn bord hebben zich
de verste verten verzameld.

In mijn glas kleuren wijnen
van nergens en overal.
Wat mijn vork maar wenst
het wordt naar hier gehaald,

geslacht, gebracht, gemaakt,
te veel, te vol, te overdadig.
En zo snijdt mijn mes
van twee kanten aan uw aarde.

Heer, te dikwijls dek ik mijn tafel
met het laken van vanzelfsprekendheid.
Maak mij daarom bij elke hap bewust
dat schepselen en de schepping

meer en meer zijn gebaat
met mijn schep minder.
Met een boterham tevredenheid
vaker, vaker…

David van Dijk

Een muzikale bijdrage van David van Dijk.
Uit de Suite Venozolana van Antonio Lauro (1917 - 1986) : Registro (preludio).
Een prelude of in dit geval Registro is als de 40-dagentijd; warmspelen voor het moois dat komen gaat en, letterlijk, om in de stemming komen.
Op naar Pasen!

Manon van der Kaa

Ramadan

Gaan we nog ontbijten of is het hier ramadan?”, vroeg onze 6-jarige zoon toen hij op een zaterdagochtend vond dat we te lang in bed bleven liggen.
Op school had hij wel over de ramadan gehoord, maar de katholieke vastentraditie was hem nog niet vertrouwd.

Voor mij was het twintig jaar geleden een stimulans om in ons jonge gezin aandacht te besteden aan de vasten.
We kozen voor een traditionele vorm: door de week geen snoepje of koekje, alleen op zondag een zoete lekkernij.
Om zo vanaf Aswoensdag bewust toe te leven naar het Paasfeest.
De kinderen vonden het wel interessant en tegelijkertijd soms lastig.
Zeker als er vriendjes kwamen spelen.

Door te vasten, door je te onthouden van overbodige zaken, kom je dichter bij waar het echt om gaat in het leven.
Door minder te consumeren en af te zien van luxe probeer je solidair te zijn met degenen die het niet breed hebben.
Net als bij de ramadan.

Manon Vanderkaa

Els Smit

Een bijdrage van de kinderen, een reactie op de foto’s van Mathilde.

Droevige bomen

De kinderen zijn het met elkaar eens: het zijn droevige bomen op de foto’s van Mathilde.
Kaal, zonder bladeren, met vale kleuren.
Daar word je niet vrolijk van.
Net zo droevig als een woestijn vol stenen en zand.
Stel je voor dat je daar eenzaam doorheen dwaalt, zoals Jezus, 40 dagen lang.
Dan verlang je wel naar fris water, een dak boven je hoofd en vrienden om je heen.
En naar vrolijke bomen, met groene bladeren en mooie bloemen.
Laten we blijven hopen dat we onze eigen woestijnen kunnen verlaten en vrolijke bomen kunnen zijn voor anderen.

Mathilde Kroon

Een van de foto’s die momenteel in de kerk hangen.

De bast afleggen

De boom legt zijn bast af. Er komt een zachtroze, tedere kleur tevoorschijn. Beloftevol. Als mens kun je soms een jas aanhebben die niet meer lekker zit. Hij past je niet meer, hij is loodzwaar, ondraaglijk. Een relatie, een baan, bepaald gedrag… Het vergt durf, moed en vertrouwen om die bekende jas, waarmee je zo verweven bent, uit te doen. Vaak gaat dat gepaard met veel pijn en verdriet. Richt je dan op de beloftevolle boodschap van Pasen: we mogen herboren worden en een nieuwe, zachte en tedere start maken in het leven.

Mathilde Kroon

Deze foto is te zien op mijn fototentoonstelling Lijdenstijd.
Op zondag 10 maart geef ik na de dienst een rondleiding langs de fotowerken.
Je bent van harte welkom.

Marry Achterberg

Ik weet niet of het Thijs van Leer is.
Ik heb het ooit toegestuurd gekregen in de corona tijd.
Ik weet niet meer van wie, het gaf toen troost.

Ineke van Keulen

Een gebed afkomstig uit de Iona Community

GEBED

Wij vragen u
ons te maken tot mensen die verwachtingsvol zijn
in plaats van tot mensen die alles tot in de puntjes gepland hebben;
we vragen U ons tot zoekers te maken
in plaats van tot mensen die alles al weten.
We vragen U om uw genade
opdat we klaar zijn om te ontvangen.
Dat wij, als uw lichaam
het verschil mogen maken,
voor onze kerk,
voor onze gemeenschap,
voor de wereld.

Amen

De Iona Community is een oecumenische gemeenschap, in 1938 door George MacLeod gesticht op het Schotse eiland Iona. De gemeenschap zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie in deze tijd vorm te geven. Zij wordt wel beschouwd als Angelsaksische versie van de communiteit van Taizé en vormt de drijvende kracht achter de huidige interesse voor het Keltische Christendom.

Na ons bezoek vanuit de Tuindorpkerk, in 2017,

draag ik haar concrete en aardse spiritualiteit altijd met mij mee.

Els Sytema

Loslaten

Loslaten
Om los te laten is liefde nodig.

Loslaten betekent niet 
dat ’t me niet meer uitmaakt,
Het betekent dat ik het 
niet voor iemand anders 
kan oplossen of doen.

Loslaten betekent niet 
dat ik ‘m smeer,
het is het besef
dat ik de ander ruimte geef.

Loslaten is niet 
het onmogelijk maken,
maar het toestaan om 
te leren van menselijke consequenties.

Loslaten is machteloosheid toegeven,
hetgeen betekent dat ik 
het resultaat niet in handen heb.

Loslaten is niet proberen 
om een ander te veranderen 
of de schuld te geven.
Het is jezelf zo goed mogelijk maken.

Loslaten is niet zorgen voor, 
maar geven om.

Loslaten is niet oordelen, 
maar de ander toe te staan 
mens te zijn.

Loslaten is niet 
in het middelpunt staan 
en alles beheersen,
maar het anderen mogelijk maken 
hun eigen lot te bepalen.

Loslaten is niet 
anderen tegen zichzelf beschermen,
het is de ander toestaan 
de werkelijkheid onder ogen te zien.

Loslaten is niet ontkennen, 
maar accepteren.

Loslaten is niet alles 
naar mijn hand zetten, 
maar elke dag nemen zoals die komt
en mezelf er gelukkig mee prijzen.

Loslaten is niet 
anderen bekritiseren of regulieren,
maar worden wat ik droom te zijn.

Loslaten is niet 
spijt hebben van het verleden,
maar groeien en leven voor de toekomst.

Loslaten is minder vrezen 
en meer beminnen.

Nelson Mandela

Dorien Schouten

Samen met Rienk Bakker speelt Dorien Bless the Lord, my soul.

Peter Lindhoud

Afbeelding uit de Koptische traditie over het Heilig Avondmaal.
Nog afgezien dat Koptische kerk, als een van de oudste Christelijke kerken, mij intrigeert vind ik deze afbeeldingen mooi: gestileerd en sober van kleur.
Wat mij in deze afbeelding treft is de sobere maaltijd, Jezus heeft maar een broodje in zijn hand, de beker is wel vol, terwijl Judas met een grote zak geld vertrekt.
Soberheid en hebzucht. Waar komen we het verste mee? 

Annette Kerkstra

Bij de 40-Dagentijd hoort natuurlijk de Mattheuspassion.
Die van JS Bach is prachtig en ontroerend.
En die wordt ook door het hele land tig keer uitgevoerd door amateurkoren en door profs.
Een paar jaar geleden heb ik een andere Mattheuspassion ontdekt, die van Johann Heinrich Rolle (1716-1785).
De partituur daarvan was een paar jaar daarvoor herontdekt in een archief, en op cd gezet door de Kölner Akademie.
En met het Luna Kamerkoor heb ik het diverse keren uitgevoerd.
Het stuk is gecomponeerd in 1748, ongeveer de helft korter dan die van Bach en de klank is barok, maar neigt al naar Haydn.
Ik raad ‘m graag aan.
Op Spotify te beluisteren.

Spotify

Delen daaruit vind je ook op youtube.
Hier bijvoorbeeld:

Kersten Meijnen

Namens de projectgroep '40 Dagen in de Tuin'.

Druk, druk, druk? Ervaar hoe je op adem kunt komen.

Utrechter Jan Verduijn is ademcoach.
Hij heeft een christelijke spirituele community gevormd van jonge mensen die meditatie en ademhalingsoefeningen doen.
Jan werkt veel met jonge volwassenen die onrust ervaren in hun leven.
Op 11 maart oefent hij met ons een aantal eenvoudige technieken die leren daarmee om te gaan.
In een laagdrempelige workshop, voor jong en oud en iedereen daartussen.
In Trouw stond op 22 januari een artikel over het werk van Jan Verduijn.

Je vindt het hier.

Sjouke Sytema

Pelgrimsgebed - Amanda Strydom

Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.

U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
Elke swerwer kom weer tuis

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.

Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.

U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk.

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.

Henk Poot

In de 40-dagentijd klinkt de oproep stil te staan bij het leven wat mij betreft wat nadrukkelijker dan op andere momenten in het jaar.
Hoe richt ik mijn leven in, voor wie wil ik er zijn, wat is mijn bijdrage?
Een diaconale oproep zou je kunnen zeggen.
Deze wordt mooi verklankt in het lied ‘Christ has no body now but yours’ van The Porter’s Gate Project:

Mente Borgdorff

Ooit met een flinke Tuindorpdelegatie gezongen bij het huwelijk van Jessy Verhave en Abe Hofman.
Het blijft een aanstekelijk en prachtig nummer.
The Storm is passing over.

Ruud Moll

Ruud Moll staat even stil bij de kruisweg van Ad de Haas.

Kruisweg

Een kruisweg stelt de gelovige in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van de lijdensweg van Jezus aan de hand van veertien kruiswegstaties (van het Latijnse statio, dat halteplaats betekent).

Als protestant ben ik er niet mee opgevoed. Wij waren van het Woord en niet van het Beeld. Nu denk ik daar anders over. Het is net zoals muziek ( Mattheuspassion bijv.) een manier om stil te staan bij het lijden (van Jezus) in deze wereld.

De laatste jaren kwam ik een paar keer bij toeval (?) de kruisweg van de kunstenaar Ad de Haas tegen. Die heeft een hele eigen stijl en zeggingskracht. Zijn kruiswegverbeelding was aanleiding tot veel controverse. Die kreeg hier en daar de trekken van het lijdensverhaal zelf (verloochening, verraad, verbod). Het is de moeite waard om deze geschiedenis te lezen.

Kruiswegstaties tot de essentie teruggebracht

In plaats van de klassieke veertien afbeeldingen kiest Ad de Haas voor zestien staties: Hij begint met het verraad door Judas en eindigt met de Opstanding.

Ik licht er een afbeelding uit, die me aanspreekt: Het is moment, dat Veronica naar voren stapt om het gezicht van de lijdende Christus af te drogen (de later beroemde zweetdoek).

Veronica stapt uit diepe compassie uit eigen beweging op Jezus af. In tegenstelling tot Simon van Cyrene, die door Romeinse soldaten gedwongen wordt. Veronica staat als enige in deze hele kruiswegreeks op gelijke hoogte met Jezus. Hij/zij, die zich uit compassie door het lijden van een ander mens laat bewegen is in Gods ogen een groot mens. De passieve toekijker rechts , die met zijn handen op zijn rug toekijkt hoe een ander mens wordt vernederd en gefolterd, die is juist een heel klein mens.

Op dit gebaar van diepe solidariteit reageren de vijf bomen op de achtergrond door hun takken juichend omhoog te steken…

Ruud Moll

Ties Verkerk

Een Sonnet van H.J.W.M Keuls

H.J.W.M. Keuls
Sonnet

Muziek is alles wat geen naam meer heeft
En wordt uit nacht en duizeling geboren;
In klanken schijnt de onleschbaarheid bezworen
Der diepste dorst en ’t sterven overleefd.

Muziek is ademen dat nooit begeeft,
Maar de eigen hartslag is niet meer te hooren,
Als zuchten opgaan in vervoerde koren
En in den sterrenzang de ruimte beeft.

Ik ben door lanen van muziek gegaan
En heb op stroomen van geluid gevaren;
Het blind geluk door woorden niet te ervaren,

Heb ik in ’t ruischen van een stem verstaan.
Muziek omvangt den mensch met lichtende armen,
Muziek is een uiteindelijk erbarmen.

Reinder Bosman

Dit gedicht van Emily Dickinson (We grow accustomed to the Dark) is een bijdrage van Reinder Bosman.
Het gedicht werd vertaald door Willem Wilmink.

Je raakt gewend aan duisternis

Je raakt gewend aan duisternis
al ben je ’t schijnsel kwijt
Dat jou uit het gastvrije huis
een eind heeft begeleid.

Nog even met onzekere stap,
je kent de nacht niet goed,
maar dan ga je de donkere straat
al rechtop tegemoet.

Er is die grotere duisternis,
die avond van het brein,
waarin het maanlicht niets onthult,
geen ster gezien wil zijn,

waarin je moedig rondtast,
je stoot je hoofd een keer
aan een boom die in de weg stond,
maar ziet toch al wat meer.

Ofwel de nacht verandert
ofwel je went eraan
door het donker heen te lopen
bijna rechttoe rechtaan.

Piet Warners

"Zondag 1 maart 2020 eerste zondag van de 40 dagentijd."

De cantorij onder leiding van Dorien zingt: “Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser” van Felix Mendelssohn Bartholdy.
Een prachtig, aangrijpend stuk.
Voor Dorien de eerste proeve van haar bekwaamheid als cantor!
In de week daarna barstte de coronapandemie los.
De diensten werden tot een minimum aantal meewerkenden beperkt.
En wat later begon de streaming.

Met mij is die prachtige psalm 42 vanaf toen meegegaan; hij bood mij troost in die vreemde, moeilijke tijd.
In de paar diensten die ik in die tijd in andere gemeentes geleid heb, stond deze psalm ook steeds centraal.
Ik liet de compositie van Mendelssohn horen in onze cantorij uitvoering.

En ja – we leven nu weer in een moeilijke tijd met vreselijke gebeurtenissen.
Een onzekere toekomst.
Weer blijft die psalm 42 bij me.
En ik vond in “Psalmen anders” een prachtig lied vanuit deze psalm van de cabaretier Jan Beuving.
Een christelijke opvoeding heeft hij gehad – en die speelt in zijn optredens nog altijd een grote rol, weinig zekerheden, veel vragen – wie kent dat niet?
Er los van gekomen?
Bij alle twijfelen en niet kunnen geloven is er een onverklaarbaar ‘en toch’.
In de originele psalm en ook in deze bewerking van Jan Beuving, een tekst om tot je te nemen.

Het klare water van weleer is ijs
Geen hert of hinde kan er nog uit drinken
Ik hoor de stemmen van de spot weerklinken:
Waar is die God? Waar is dat paradijs?
Toch zingt een lied in mij dat nooit zal doven
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuis gebracht

Al moet ik in het zwart gekleed op reis
Al voel ik mij door God alleen gelaten
Al is er enkel schaduw in de straten
Al zwijgt mijn God, al sluit het paradijs
Er zingt een lied in mij dat nooit zal doven
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuis gebracht

Al is de hemel nu gehuld in grijs
Er is een land waar alles is geleden
Daar wacht het zacht altaar van de vrede
Daar is mijn God, daar is het paradijs
Er zingt een lied in mij dat nooit zal doven
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuis gebracht

Bram van der Wees

Een pelgrimsbijdrage van Bram van der Wees.

Er is geen weg

De Veertigdagentijd roept op om bewust op weg te gaan.
Tijdens mijn tochten naar Santiago de Compostela heb ik soms het gevoel gehad in de woestijn beland te zijn.
Dat kwam natuurlijk vooral door de uitgestrektheid, de leegte en de stilte van het landschap.
Dan vroeg ik mij af, waartoe ik eigenlijk op weg was.
In 2002 kwam ik onderweg op een muur de volgende tekst tegen:

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

Vrij vertaald: Wandelaar, er is geen pad, een pad wordt gemaakt door te lopen.
Ik dacht eerst dat het een grap was, om passerende pelgrims te ontmoedigen.
Pas twintig jaar later heb ik ontdekt dat dit een regel is uit een gedicht van de in de Spaanse wereld nog steeds geliefde dichter Antonio Machado (1875-1939).
Het hele gedicht luidt:

Reiziger, jouw eigen sporen
zijn de weg die je begaat.
Reiziger, er is geen weg
dan die gaandeweg ontstaat.
Gaandeweg ontstaat de weg,
en bij ’t wenden van ’t gelaat
is alsnog het pad te zien
dat je lopend achterlaat.
Reiziger, er is een kielzog
dat allengs in zee vergaat.

Ook al lijkt het gebied voor je een woestijn,
ook al denk je dat je een zelfgekozen pad gaat,
pas als je omkijkt zie je de weg die je gegaan bent.

Voor de liefhebbers is hier de Spaanse tekst:

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

Anneke Hielema

Voor deze maandag een bijdrage van Anneke Hielema.

Ruud Moll

Vandaag een extra bijdrage ivm het overlijden van Aleksej Navalny.

Aleksej Navalny ( 1976- 2024)

De overeenkomsten tussen de levensloop van Navalny en de kruisweg, die we in de 40 dagen tijd herdenken spreken voor zich. Vasthouden aan je diepste overtuiging tot de uiterste consequentie. Compromisloos en onverschrokken. In een interview sprak Navalny de volgende woorden:

Ik wil jullie iets op het hart drukken, jullie mogen niet opgeven. Als ze besluiten me te vermoorden, betekent dat, dat we ongelooflijk sterk zijn. Die kracht moeten we gebruiken. We mogen niet opgeven en we moeten onthouden, dat we een krachtige groep zijn, die wordt onderdrukt door deze slechte kerels. We weten zelf niet, hoe sterk we eigenlijk zijn. Het enige , dat nodig is om het kwaad te laten overwinnen is, dat goede mensen niets doen. Blijf je dus verzetten…

Kijktip: https://npo.nl/start/serie/2doc/seizoen-10_1/2doc-navalny

Olivier Middendorp

Vandaag een bijdrage van Olivier Middendorp. Ook vanuit de Paulusparochie wordt aan de kalender bijgedragen.
In andere gevallen zullen we dat niet meer apart vermelden..

Marja van der Wees

Het vastenpotje van Marja van der Wees is nog leeg.

Vastenpotjes

Veertigdagenkalender… Dat doet me denken aan de vastenkalender die de kinderen van de Tuindorpkerk in het verleden kregen bij de kindernevendienst.
Bij die kalender hoorde ook een vastenpotje.
Dat kregen ze mee naar huis. Het moest in de zes weken tot aan Pasen zo goed mogelijk gevuld worden.
Met centjes voor een vooraf bepaald goed doel.
Die centjes konden verdiend worden door te helpen met de afwas bijvoorbeeld, of door een keer te stofzuigen.
Of door je eigen kamer op te ruimen.
Dat laatste kon in de meeste gevallen wekelijks herhaald worden.
Met hun ouders spraken de kinderen de hoogte van het bedrag af.
Bij ons op de Poortstraat werd flink onderhandeld.
Zo min mogelijk doen voor zoveel mogelijk geld. Zoiets.
De kinderen konden ook een beloning krijgen door ‘iets te laten’.
In ons geval gold dat voor een van de twee voor cola drinken: een week zonder cola leverde een mooi bedrag op.
Dat scheelde ons namelijk ook werkelijk in de uitgaven.
Ons andere kind kon met name scoren voor een week zonder televisie kijken.
Dat was pas écht een opgave!

Zelf had ik vroeger, zoals alle katholieke kindjes, een vastentrommeltje.
Hierin moest op doordeweekse dagen al het gekregen snoep worden gestopt.
Zodat je de hele week een sober leven leidde, zonder lekkernijen.
Op zondag mocht het trommeltje – en dat gebeurde meestal in één keer – geleegd worden.
Met als gevolg … buikpijn.

Cantorij

De cantorij opent met het eerste lied uit het oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen ‘Als de graankorrel sterft’.

Veertig dagen nog tot Pasen

Halen en brengen
Is het niet makkelijk om zelf naar een viering te komen, dan halen we je graag op. Bij contact vind je daarvoor een telefoonnummer.

Huis in de Wijk
Huis in de Wijk is een ontmoetingsplek, een huiskamer voor de bewoners van Tuindorp en de omliggende wijken. Maar het is ook een plek om gericht deel te nemen aan allerlei activiteiten. Er is een breed aanbod, voor denkers en doeners, voor elk wat wils. Van een kookworkshop, of een filmavond tot een lezing of een gesprek rond een aansprekende thema. Een actueel overzicht van de activiteiten kun je vinden in de agenda.

Voor meer informatie: Els Sytema

Opvang
Tijdens de zondagse diensten is er oppas aanwezig voor de kinderen. Aan het eind van de dienst komen ze in de kerk, zodat ook zij de zegen mee krijgen.

Speciale activiteit
Gemiddeld eens in de vier weken is er tijdens de viering een speciale bijeenkomst voor de kinderen. Met een verhaal, gesprek of spel willen we kinderen op hun eigen niveau betrekken bij het geloof. In de weken voor Kerst en Pasen hebben we speciale projecten en Palmpasen is elk jaar een feest. Let op de agenda op de homepage.

Orgel

Ruprecht-Orgel
Het orgel dat de Utrechtse Tuindorpkerk siert, werd tussen 1704 en 1715 gebouwd voor de Minderbroederskerk te Roermond. Bouwer was vrijwel zeker de uit Westfalen afkomstige orgelmaker Conradus Ruprecht II. Van zijn belangrijke oeuvre bleef verder slechts enig pijpwerk en een tweetal orgelkasten bewaard, zodat het Utrechtse Tuindorpkerk-orgel als een uniek instrument kan worden bestempeld.
Meer informatie over het orgel: www.stichtingruprechtorgel.nl

Psalmen voor Nu groep
Met enige regelmaat wordt er in de diensten door onze jongeren één van de ‘Psalmen voor Nu’ of andere muziek gespeeld en gezongen. Dit onder leiding van David van Dijk, die voor de diverse muziekinstrumenten mooie arrangementen componeert.
Neem voor meer informatie contact op.

Cantorij
De cantorij van de Tuindorpkerk bestaat uit een groep enthousiaste gemeenteleden. Onder leiding van cantor-organist Dorien Schouten repeteert de Cantorij wekelijks om regelmatig mee te werken aan de zondagse vieringen, maar ook bij bijzondere gelegenheden.
Repetities: donderdagavond 19.30-21.00 uur in de Tuindorpkerk.
Wil je een keer mee komen zingen op donderdag? Van harte welkom, de deur onder de toren is open. Of neem contact op met Dorien Schouten. Voor meer informatie: dorienschouten@gmail.com / 06-11924515

Nieuwe vormen
Wij zijn voortdurend bezig met het vernieuwen van onze vieringen. We bieden deze vieringen aan onder de noemer Vierkrachtviering. Bij de Vierkrachtviering worden vooral ook gemeenteleden betrokken. We willen namelijk ook hun verhalen horen. Gelukkig hebben we als Tuindorpkerk veel muzikaal en ander creatief talent in huis en we mogen ook rekenen op onze gastvoorgangers die graag meewerken.

Kunst- en Interieurcommissie Tuindorpkerk
In de kerkzaal van de Tuindorpkerk verzorgt de kunst- en interieurcommissie Tuindorpkerk (KIT) exposities van schilderijen en andere beeldende kunst van kunstenaars die bereid zijn werk in de kerk te exposeren dat qua stijl, thema of kwaliteit binnen onze muren past. Het werk dat tentoongesteld wordt is niet per definitie religieus van aard, maar roept wel altijd religieuze of spirituele reflecties op bij de toeschouwer. Soms exposeren we werk van gemeenteleden. Hier vind je een overzicht van de kunstenaars die de afgelopen jaren in de Tuindorpkerk hebben geëxposeerd. Als je suggesties voor een nieuwe expositie hebt, kun je deze mailen aan kit@tuindorpkerk.nl.

Gedenken
In de dienst is er ook gelegenheid voor gebed en gedenken. In stilte en in woord is er tijdens onze vieringen altijd een moment om stil te staan bij diegenen die er niet meer zijn, of mensen waar we in gedachten bij willen zijn.

Gedachtenisdienst
Rond 2 november (Allerzielen in de katholieke traditie) is er in de Tuindorpkerk de gedachtenisdienst, waarin we onze gestorvenen gedenken. We ontsteken een kaars voor alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook kunnen gemeenteleden een kaarsje aansteken voor dierbaren die (langer geleden) zijn overleden.

Doopdiensten
Het teken van de doop vertelt je dat je met Jezus de weg van God mag gaan. Het allerkleinste kind mag dit teken van de verbondenheid tussen God en mens al ontvangen. Maar ook de volwassene die voor God kiest en Jezus wil navolgen, kan zijn keuze door het teken van de doop bevestigen en bekrachtigen.

Kruisjes
In de kerkzaal hangt links van het liturgisch centrum een groot kruis, met daaromheen kleinere kruisjes.
De kruisjes rechts van het grote kruis hebben vier gelijke benen: de twee houten latjes kruisen elkaar precies in het midden. Dit zijn de doopkruisjes. Een dergelijk kruisje wordt opgehangen in de week nadat in onze kerk een kind is gedoopt en de naam van de dopeling in de dooprol is bijgeschreven. Op de achterkant staan op een plaatje de naam van de dopeling genoteerd en de data van geboorte en doop.
De kruisjes die aan de linkerkant van het grote kruis hangen, noemen we gedachteniskruisjes. Zij herinneren aan de gemeenteleden die gestorven zijn. Op de zondag na het overlijden van iemand die bij onze gemeente hoort, wordt een gedachteniskruisje in een standaardje op de tafel van het liturgisch centrum geplaatst. De voorganger steekt daarbij een olielampje aan met het licht van de paaskaars.
In de week na de dienst wordt het kruisje, voorzien van de naam van de overledene en de geboorte- en sterfdatum, naast het grote kruis opgehangen.
Eén jaar blijven de kruisjes om het grote kruis hangen. Daarna worden ze van de wand gehaald. Op de zondag, een jaar na doop of overlijden, komen ze weer in de standaard van de tafel van het liturgische centrum. Voorganger en gemeente staan onder andere in gebed stil bij de doop of de dood van ons gemeentelid, een jaar eerder. Na de dienst krijgt de familie het kruisje mee naar huis. De familie wordt altijd expliciet uitgenodigd voor deze dienst.

Diaconie
Als kerk vinden wij het belangrijk dat we omzien naar andere mensen, ervoor zorgen dat mensen zich goed voelen en vanuit hun kracht kunnen leven. Dat lukt helaas niet altijd. Soms kun je in de problemen zitten. Dan kun je behoefte hebben aan hulp. Vanuit de kerk zien we het als onze opdracht de ander nabij te zijn, te helpen, dat noemen we diaconaat. Er zijn mensen binnen de kerk die zich speciaal inzetten om hierin een helpende hand te bieden.

Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de Tuindorpkerk. Ze bestaat uit alle ambtsdragers en wordt zonodig aangevuld met vertegenwoordigers van commissies en werkgroepen. De raad behandelt en behartigt de activiteiten in en rond de Tuindorpkerk. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen.

Predikant
De Tuindorpkerk heeft als vaste predikant ds. P.J. (Piet Jan) Rebel. Hij is aanspreekpunt voor de gemeente. Via contact kun je de predikant bereiken. In onze vieringen gaan behalve ds. Rebel ook regelmatig theologen voor die lid zijn van de Tuindorpkerk of die daarmee op een bijzondere wijze zijn verbonden.

De (gast)voorgangers dragen bij aan de vieringen, vaak ook aan vieringen met een bijzonder karakter, denk aan onze Vierkrachtvieringen, ze verzorgen leerhuizen, zijn betrokken bij gesprekskringen en/of maken deel uit van een of meer commissies van de Tuindorpkerk.

Kampeerweekend
In de zomer strijkt een groot deel van de Tuindorpkerkers met tenten en caravans neer op een camping bij Baarn. Dat gebeurt al tientallen jaren. Het is een weekend vol vrijheid en gemeenschappelijke activiteiten. Op zondagmorgen is er een openluchtviering waarbij zich vanzelf veel mensen van buiten de Tuindorpkerk aansluiten.

Activiteiten
Wij zijn een actieve gemeente, gedurende het hele jaar organiseren wij activiteiten vanuit de Tuindorpkerk. Van kleine gesprekskringen en leerhuizen tot een geheel verzorgd kampeerweekend. Bij ons is er ruimte voor ieder project.

Ook binnen de dienst is er ruimte voor creativiteit, we hebben verschillende muzikale groepen, een bloemengroep en nog veel meer.

Bedankt voor de aanmelding.

Liturgie
De liturgie in de Tuindorpkerk heeft een heel eigen karakter door de aandacht die gegeven wordt aan de Joodse wortels van het christelijk geloof. Zo wordt elke zondagmorgen een (klein) gedeelte gelezen uit de Tora afdeling, die de sabbat voorafgaande aan de zondag in de synagoge gelezen is.

Bloemengroep
Elke zondag staat er weer een bloemenboeket in het liturgisch centrum, verzorgd door de bloemengroep. De bloemen zijn altijd passend bij de liturgische kleur van dat moment. Na de dienst worden de bloemen naar mensen gebracht die een felicitatie of ondersteuning vanuit de kerk krijgen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caroline Jansze.

100 Euro

Doopdiensten
Het teken van de doop vertelt je dat je met Jezus de weg van God mag gaan. Het allerkleinste kind mag dit teken van de verbondenheid tussen God en mens al ontvangen. Maar ook de volwassene die voor God kiest en Jezus wil navolgen, kan zijn keuze door het teken van de doop bevestigen en bekrachtigen.

50 Euro

25 Euro

10 Euro

5 Euro

Commissie Groene Kerk
Sinds 2012 is de Tuindorpkerk aangesloten bij een groeiende groep geloofsgemeenschappen die zich hard maken voor duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. In dat kader organiseert de commissie met regelmaat acties in de kerk om dit te bereiken. Zie ook www.groenekerken.nl. Wil je hier ook aan bijdragen, neem dan contact op.

Kruisjes
In de kerkzaal hangt links van het liturgisch centrum een groot kruis, met daaromheen kleinere kruisjes.

De kruisjes rechts van het grote kruis hebben vier gelijke benen. Dit zijn de doopkruisjes. Een dergelijk kruisje wordt opgehangen in de week nadat in onze kerk een kind is gedoopt en de naam van de dopeling in de dooprol is bijgeschreven. Op de achterkant staan op een plaatje de naam van de dopeling genoteerd en de data van geboorte en doop.

De kruisjes die aan de linkerkant van het grote kruis hangen, noemen we gedachteniskruisjes. Zij herinneren aan de gemeenteleden die gestorven zijn. Op de zondag na het overlijden van iemand die bij onze gemeente hoort, wordt een gedachteniskruisje in een standaardje op de tafel van het liturgisch centrum geplaatst. De voorganger steekt daarbij een olielampje aan met het licht van de paaskaars.

Eén jaar blijven de kruisjes om het grote kruis hangen. Daarna worden ze van de wand gehaald. Op de zondag, een jaar na doop of overlijden, komen ze weer in de standaard van de tafel van het liturgische centrum. Voorganger en gemeente staan onder andere in gebed stil bij de doop of de dood van ons gemeentelid, een jaar eerder. Na de dienst krijgt de familie het kruisje mee naar huis. De familie wordt altijd expliciet uitgenodigd voor deze dienst.

Gedachtenisdienst
Rond 2 november (Allerzielen in de katholieke traditie) is er in de Tuindorpkerk de gedachtenisdienst, waarin we onze gestorvenen gedenken. We ontsteken een kaars voor alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook kunnen gemeenteleden een kaarsje aansteken voor dierbaren die (langer geleden) zijn overleden.

Samen gedichten lezen
Leo Vroman schreef: “Gedrukte letters laat ik u hier kijken, maar met mijn warme mond kan ik niet spreken, mijn hete hand uit dit papier niet steken; wat kan ik doen? ….. “ Ik weet maar één ding: Kom en doe mee! Doe vier keer per jaar mee op zondag van vijf tot acht en lees met ons poëzie. Inmiddels al wel een jaar of tien komt een gezelschap van meest Tuindorpkerkers bij elkaar om samen een bundel gedichten te lezen. Waarom samen lezen? Omdat gedichten soms net puzzeltjes zijn en dan kun je elkaar helpen om de betekenis op te sporen. Of omdat één regel uit een gedicht je soms zo raken kan, dat je dat graag met anderen wilt delen. Of omdat je poëzie moet horen en je een gedicht aan andere mensen kunt voorlezen. Of omdat het er anders niet van komt om gedichten met aandacht te lezen. Of omdat je benieuwd bent wat anderen vinden van dat ene gedicht dat jou zo trof. Of omdat …. Zeg het maar en doe mee. Hoe gaat het? We lezen twee bundels per jaar, de ene op twee avonden in november, de andere op twee avonden in maart. Iedere deelnemer kiest uit die bundel zijn favoriete gedicht uit, leest deze voor aan de andere deelnemers en dan hebben we het er over. Dat is alles en het blijkt voldoende te zijn voor gezellige, onderhoudende en leerzame bijeenkomsten. Hoewel …eerlijkheidshalve moet er bij worden gezegd dat we eerst samen eten. Dat doet de sfeer ook heel goed. Daar gaat het natuurlijk niet om, maar het is wel mooi meegenomen. Wie meer wil weten: ally.bouter@xs4all.nl en yviersen@gmail.com

Heren op Leeftijd
Het HOL-gezelschap is een open groep van Heren Op Leeftijd, die een keer per maand samen koffie en/of een glaasje drinken en daarbij de laatste ontwikkelingen in kerk, staat en maatschappij tegen het licht houden. De deelnemers zijn veelal bezoekers van de Tuindorpkerk; er zijn trouwe bezoekers en anderen schuiven zo nu en dan aan. Het kan allemaal. Het is een mogelijkheid om andere heren (beter) te leren kennen, je hart te luchten over bovengenoemde ontwikkelingen of om er gewoon even uit te zijn. Iedere eerste vrijdagmorgen van de maand, van 10.30 – 12.00 uur in de huiskamer van het Huis-in-de-wijk. Inlichtingen bij Mendé Scholten, tel. 271 01 58 of bij Ype Viersen, tel. 06 – 13 15 40 05

Female & Fifty
Female and fifty (F&F) is een groep vrouwen van 50plus rond de Tuindorpkerk die ongeveer tien keer per jaar op de tweede vrijdag van de maand bij elkaar komt. Een avond van F&F vindt plaats in het Huis in de Wijk en begint regelmatig maar niet per se met een gezamenlijke maaltijd. Daarna is er een gezamenlijk activiteit die kan variëren van het bekijken van een film, het samen zingen onder begeleiding, een creatieve activiteit tot een avond waarop iemand wordt uitgenodigd die iets vertelt of ons begeleidt bij een onderwerp waarin hij of zij deskundig is. Alles onder het genot van koffie/thee en eventueel een borrel na. Voor nadere informatie kun je terecht bij: Anneke van Dijk, telefoon 030-2713720 of Tineke Drogendijk, telefoon 030-2711844.

Jeugdgroep

De jeugdgroep van de Tuindorpkerk bestaat uit een groep van ongeveer 20 kinderen en jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De leiding van de groep bestaat uit ouders. Doel van de groep is overdracht van geloofservaring en het versterken van de onderlinge contacten.

Ieder jaar wordt een aantal huiskamerdiensten gehouden in het Huis in de Wijk. Enkele keren per jaar wordt tijdens huiskamerdiensten een bijdrage aan een jeugddienst of een Vierkrachtviering voorbereid. Ook helpen de jongeren ongeveer één keer in de zes weken bij het naar de kapel begeleiden van de bewoners van Bartiméushage in Doorn.

Daarnaast worden er vrijdagavondactiviteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld samen film kijken, naar de klimmuur, bowlen, biljarten en Sirkelslag.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de jeugdouderlingen.

Basiscatechese
Kinderen uit groep 7 en 8 volgen twee jaar basiscatechese op een doordeweekse avond. Het gaat om een programma van jaarlijks tien wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Het eerste jaar staan christendom, jodendom, islam, beelden en symbolen centraal. Het tweede jaar draait om de bijbelverhalen. Doel is kinderen te leren om zelf hun weg te zoeken, ze te leren denken als christen. Er wordt van alles uitgelegd, maar de kinderen moeten vooral zelf nadenken.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jan Wilten.

Leerhuizen
Regelmatig wordt in de Tuindorpkerk een leerhuis georganiseerd. Soms rondom een boek, soms rondom een thema. De leerhuizen zijn soms een enkele avond, soms drie avonden. Ook vinden wel leerhuizen overdag plaats. Deze leerhuizen worden aangekondigd op de site, via de Nieuwsbrief en tijdens een viering.

Mediatief bijbellezen
Stilte is mogelijk in de mode, stil zijn rond het Woord is al zo oud als het christendom. De stilte zoeken om iets van God op te vangen, dat is wat een groep uit onze gemeente al een aantal jaren oefent, elke tweede dinsdagavond van de maand. De basis is een Bijbeltekst, en de avond bestaat vooral uit stilte en gebed. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Dorothee Markus of Ally Bouter, ally.bouter@xs4all.nl

Joodse herkomst
De Tuindorpkerk is zich er uitdrukkelijk van bewust dat het christelijk geloof voortkomt uit en nog steeds stoelt op het joodse geloof. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de manier waarop we onze viering beginnen. De kaarsen van de menorah branden al als de mensen binnenkomen en aan het licht daarvan wordt de paaskaars aangestoken. De voorganger zegt of zingt het sjema. We lezen in de viering de lezing van de Thora zoals die de dag daarvoor, op de Sjabbat, in synagogen geklonken heeft. Op de avond van Witte Donderdag komen we bij elkaar voor een Sedermaaltijd. Daarbij volgen we de Haggada. De kerk kent ook een joods leerhuis.