40 Dagenkalender 2024

Reinder Bosman

Dit gedicht van Emily Dickinson (We grow accustomed to the Dark) is een bijdrage van Reinder Bosman.
Het gedicht werd vertaald door Willem Wilmink.

Je raakt gewend aan duisternis

Je raakt gewend aan duisternis
al ben je ’t schijnsel kwijt
Dat jou uit het gastvrije huis
een eind heeft begeleid.

Nog even met onzekere stap,
je kent de nacht niet goed,
maar dan ga je de donkere straat
al rechtop tegemoet.

Er is die grotere duisternis,
die avond van het brein,
waarin het maanlicht niets onthult,
geen ster gezien wil zijn,

waarin je moedig rondtast,
je stoot je hoofd een keer
aan een boom die in de weg stond,
maar ziet toch al wat meer.

Ofwel de nacht verandert
ofwel je went eraan
door het donker heen te lopen
bijna rechttoe rechtaan.

Piet Warners

"Zondag 1 maart 2020 eerste zondag van de 40 dagentijd."

De cantorij onder leiding van Dorien zingt: “Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser” van Felix Mendelssohn Bartholdy.
Een prachtig, aangrijpend stuk.
Voor Dorien de eerste proeve van haar bekwaamheid als cantor!
In de week daarna barstte de coronapandemie los.
De diensten werden tot een minimum aantal meewerkenden beperkt.
En wat later begon de streaming.

Met mij is die prachtige psalm 42 vanaf toen meegegaan; hij bood mij troost in die vreemde, moeilijke tijd.
In de paar diensten die ik in die tijd in andere gemeentes geleid heb, stond deze psalm ook steeds centraal.
Ik liet de compositie van Mendelssohn horen in onze cantorij uitvoering.

En ja – we leven nu weer in een moeilijke tijd met vreselijke gebeurtenissen.
Een onzekere toekomst.
Weer blijft die psalm 42 bij me.
En ik vond in “Psalmen anders” een prachtig lied vanuit deze psalm van de cabaretier Jan Beuving.
Een christelijke opvoeding heeft hij gehad – en die speelt in zijn optredens nog altijd een grote rol, weinig zekerheden, veel vragen – wie kent dat niet?
Er los van gekomen?
Bij alle twijfelen en niet kunnen geloven is er een onverklaarbaar ‘en toch’.
In de originele psalm en ook in deze bewerking van Jan Beuving, een tekst om tot je te nemen.

Het klare water van weleer is ijs
Geen hert of hinde kan er nog uit drinken
Ik hoor de stemmen van de spot weerklinken:
Waar is die God? Waar is dat paradijs?
Toch zingt een lied in mij dat nooit zal doven
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuis gebracht

Al moet ik in het zwart gekleed op reis
Al voel ik mij door God alleen gelaten
Al is er enkel schaduw in de straten
Al zwijgt mijn God, al sluit het paradijs
Er zingt een lied in mij dat nooit zal doven
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuis gebracht

Al is de hemel nu gehuld in grijs
Er is een land waar alles is geleden
Daar wacht het zacht altaar van de vrede
Daar is mijn God, daar is het paradijs
Er zingt een lied in mij dat nooit zal doven
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuis gebracht

 Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser

Bram van der Wees

Een pelgrimsbijdrage van Bram van der Wees.

Er is geen weg

De Veertigdagentijd roept op om bewust op weg te gaan.
Tijdens mijn tochten naar Santiago de Compostela heb ik soms het gevoel gehad in de woestijn beland te zijn.
Dat kwam natuurlijk vooral door de uitgestrektheid, de leegte en de stilte van het landschap.
Dan vroeg ik mij af, waartoe ik eigenlijk op weg was.
In 2002 kwam ik onderweg op een muur de volgende tekst tegen:

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

Vrij vertaald: Wandelaar, er is geen pad, een pad wordt gemaakt door te lopen.
Ik dacht eerst dat het een grap was, om passerende pelgrims te ontmoedigen.
Pas twintig jaar later heb ik ontdekt dat dit een regel is uit een gedicht van de in de Spaanse wereld nog steeds geliefde dichter Antonio Machado (1875-1939).
Het hele gedicht luidt:

Reiziger, jouw eigen sporen
zijn de weg die je begaat.
Reiziger, er is geen weg
dan die gaandeweg ontstaat.
Gaandeweg ontstaat de weg,
en bij ’t wenden van ’t gelaat
is alsnog het pad te zien
dat je lopend achterlaat.
Reiziger, er is een kielzog
dat allengs in zee vergaat.

Ook al lijkt het gebied voor je een woestijn,
ook al denk je dat je een zelfgekozen pad gaat,
pas als je omkijkt zie je de weg die je gegaan bent.

Voor de liefhebbers is hier de Spaanse tekst:

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

Anneke Hielema

Voor deze maandag een bijdrage van Anneke Hielema.

Ruud Moll

Vandaag een extra bijdrage ivm het overlijden van Aleksej Navalny.

Aleksej Navalny ( 1976- 2024)

De overeenkomsten tussen de levensloop van Navalny en de kruisweg, die we in de 40 dagen tijd herdenken spreken voor zich. Vasthouden aan je diepste overtuiging tot de uiterste consequentie. Compromisloos en onverschrokken. In een interview sprak Navalny de volgende woorden:

Ik wil jullie iets op het hart drukken, jullie mogen niet opgeven. Als ze besluiten me te vermoorden, betekent dat, dat we ongelooflijk sterk zijn. Die kracht moeten we gebruiken. We mogen niet opgeven en we moeten onthouden, dat we een krachtige groep zijn, die wordt onderdrukt door deze slechte kerels. We weten zelf niet, hoe sterk we eigenlijk zijn. Het enige , dat nodig is om het kwaad te laten overwinnen is, dat goede mensen niets doen. Blijf je dus verzetten…

Kijktip: https://npo.nl/start/serie/2doc/seizoen-10_1/2doc-navalny

Olivier Middendorp

Vandaag een bijdrage van Olivier Middendorp. Ook vanuit de Paulusparochie wordt aan de kalender bijgedragen.
In andere gevallen zullen we dat niet meer apart vermelden..

Marja van der Wees

Het vastenpotje van Marja van der Wees is nog leeg.

Vastenpotjes

Veertigdagenkalender… Dat doet me denken aan de vastenkalender die de kinderen van de Tuindorpkerk in het verleden kregen bij de kindernevendienst.
Bij die kalender hoorde ook een vastenpotje.
Dat kregen ze mee naar huis. Het moest in de zes weken tot aan Pasen zo goed mogelijk gevuld worden.
Met centjes voor een vooraf bepaald goed doel.
Die centjes konden verdiend worden door te helpen met de afwas bijvoorbeeld, of door een keer te stofzuigen.
Of door je eigen kamer op te ruimen.
Dat laatste kon in de meeste gevallen wekelijks herhaald worden.
Met hun ouders spraken de kinderen de hoogte van het bedrag af.
Bij ons op de Poortstraat werd flink onderhandeld.
Zo min mogelijk doen voor zoveel mogelijk geld. Zoiets.
De kinderen konden ook een beloning krijgen door ‘iets te laten’.
In ons geval gold dat voor een van de twee voor cola drinken: een week zonder cola leverde een mooi bedrag op.
Dat scheelde ons namelijk ook werkelijk in de uitgaven.
Ons andere kind kon met name scoren voor een week zonder televisie kijken.
Dat was pas écht een opgave!

Zelf had ik vroeger, zoals alle katholieke kindjes, een vastentrommeltje.
Hierin moest op doordeweekse dagen al het gekregen snoep worden gestopt.
Zodat je de hele week een sober leven leidde, zonder lekkernijen.
Op zondag mocht het trommeltje – en dat gebeurde meestal in één keer – geleegd worden.
Met als gevolg … buikpijn.

Cantorij

De cantorij opent met het eerste lied uit het oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen ‘Als de graankorrel sterft’.

Veertig dagen nog tot Pasen

Halen en brengen
Is het niet makkelijk om zelf naar een viering te komen, dan halen we je graag op. Bij contact vind je daarvoor een telefoonnummer.

Huis in de Wijk
Huis in de Wijk is een ontmoetingsplek, een huiskamer voor de bewoners van Tuindorp en de omliggende wijken. Maar het is ook een plek om gericht deel te nemen aan allerlei activiteiten. Er is een breed aanbod, voor denkers en doeners, voor elk wat wils. Van een kookworkshop, of een filmavond tot een lezing of een gesprek rond een aansprekende thema. Een actueel overzicht van de activiteiten kun je vinden in de agenda.

Voor meer informatie: Els Sytema

Opvang
Tijdens de zondagse diensten is er oppas aanwezig voor de kinderen. Aan het eind van de dienst komen ze in de kerk, zodat ook zij de zegen mee krijgen.

Speciale activiteit
Gemiddeld eens in de vier weken is er tijdens de viering een speciale bijeenkomst voor de kinderen. Met een verhaal, gesprek of spel willen we kinderen op hun eigen niveau betrekken bij het geloof. In de weken voor Kerst en Pasen hebben we speciale projecten en Palmpasen is elk jaar een feest. Let op de agenda op de homepage.

Orgel

Ruprecht-Orgel
Het orgel dat de Utrechtse Tuindorpkerk siert, werd tussen 1704 en 1715 gebouwd voor de Minderbroederskerk te Roermond. Bouwer was vrijwel zeker de uit Westfalen afkomstige orgelmaker Conradus Ruprecht II. Van zijn belangrijke oeuvre bleef verder slechts enig pijpwerk en een tweetal orgelkasten bewaard, zodat het Utrechtse Tuindorpkerk-orgel als een uniek instrument kan worden bestempeld.
Meer informatie over het orgel: www.stichtingruprechtorgel.nl

Psalmen voor Nu groep
Met enige regelmaat wordt er in de diensten door onze jongeren één van de ‘Psalmen voor Nu’ of andere muziek gespeeld en gezongen. Dit onder leiding van David van Dijk, die voor de diverse muziekinstrumenten mooie arrangementen componeert.
Neem voor meer informatie contact op.

Cantorij
De cantorij van de Tuindorpkerk bestaat uit een groep enthousiaste gemeenteleden. Onder leiding van cantor-organist Dorien Schouten repeteert de Cantorij wekelijks om regelmatig mee te werken aan de zondagse vieringen, maar ook bij bijzondere gelegenheden.
Repetities: donderdagavond 19.30-21.00 uur in de Tuindorpkerk.
Wil je een keer mee komen zingen op donderdag? Van harte welkom, de deur onder de toren is open. Of neem contact op met Dorien Schouten. Voor meer informatie: dorienschouten@gmail.com / 06-11924515

Nieuwe vormen
Wij zijn voortdurend bezig met het vernieuwen van onze vieringen. We bieden deze vieringen aan onder de noemer Vierkrachtviering. Bij de Vierkrachtviering worden vooral ook gemeenteleden betrokken. We willen namelijk ook hun verhalen horen. Gelukkig hebben we als Tuindorpkerk veel muzikaal en ander creatief talent in huis en we mogen ook rekenen op onze gastvoorgangers die graag meewerken.

Kunst- en Interieurcommissie Tuindorpkerk
In de kerkzaal van de Tuindorpkerk verzorgt de kunst- en interieurcommissie Tuindorpkerk (KIT) exposities van schilderijen en andere beeldende kunst van kunstenaars die bereid zijn werk in de kerk te exposeren dat qua stijl, thema of kwaliteit binnen onze muren past. Het werk dat tentoongesteld wordt is niet per definitie religieus van aard, maar roept wel altijd religieuze of spirituele reflecties op bij de toeschouwer. Soms exposeren we werk van gemeenteleden. Hier vind je een overzicht van de kunstenaars die de afgelopen jaren in de Tuindorpkerk hebben geëxposeerd. Als je suggesties voor een nieuwe expositie hebt, kun je deze mailen aan kit@tuindorpkerk.nl.

Gedenken
In de dienst is er ook gelegenheid voor gebed en gedenken. In stilte en in woord is er tijdens onze vieringen altijd een moment om stil te staan bij diegenen die er niet meer zijn, of mensen waar we in gedachten bij willen zijn.

Gedachtenisdienst
Rond 2 november (Allerzielen in de katholieke traditie) is er in de Tuindorpkerk de gedachtenisdienst, waarin we onze gestorvenen gedenken. We ontsteken een kaars voor alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook kunnen gemeenteleden een kaarsje aansteken voor dierbaren die (langer geleden) zijn overleden.

Doopdiensten
Het teken van de doop vertelt je dat je met Jezus de weg van God mag gaan. Het allerkleinste kind mag dit teken van de verbondenheid tussen God en mens al ontvangen. Maar ook de volwassene die voor God kiest en Jezus wil navolgen, kan zijn keuze door het teken van de doop bevestigen en bekrachtigen.

Kruisjes
In de kerkzaal hangt links van het liturgisch centrum een groot kruis, met daaromheen kleinere kruisjes.
De kruisjes rechts van het grote kruis hebben vier gelijke benen: de twee houten latjes kruisen elkaar precies in het midden. Dit zijn de doopkruisjes. Een dergelijk kruisje wordt opgehangen in de week nadat in onze kerk een kind is gedoopt en de naam van de dopeling in de dooprol is bijgeschreven. Op de achterkant staan op een plaatje de naam van de dopeling genoteerd en de data van geboorte en doop.
De kruisjes die aan de linkerkant van het grote kruis hangen, noemen we gedachteniskruisjes. Zij herinneren aan de gemeenteleden die gestorven zijn. Op de zondag na het overlijden van iemand die bij onze gemeente hoort, wordt een gedachteniskruisje in een standaardje op de tafel van het liturgisch centrum geplaatst. De voorganger steekt daarbij een olielampje aan met het licht van de paaskaars.
In de week na de dienst wordt het kruisje, voorzien van de naam van de overledene en de geboorte- en sterfdatum, naast het grote kruis opgehangen.
Eén jaar blijven de kruisjes om het grote kruis hangen. Daarna worden ze van de wand gehaald. Op de zondag, een jaar na doop of overlijden, komen ze weer in de standaard van de tafel van het liturgische centrum. Voorganger en gemeente staan onder andere in gebed stil bij de doop of de dood van ons gemeentelid, een jaar eerder. Na de dienst krijgt de familie het kruisje mee naar huis. De familie wordt altijd expliciet uitgenodigd voor deze dienst.

Diaconie
Als kerk vinden wij het belangrijk dat we omzien naar andere mensen, ervoor zorgen dat mensen zich goed voelen en vanuit hun kracht kunnen leven. Dat lukt helaas niet altijd. Soms kun je in de problemen zitten. Dan kun je behoefte hebben aan hulp. Vanuit de kerk zien we het als onze opdracht de ander nabij te zijn, te helpen, dat noemen we diaconaat. Er zijn mensen binnen de kerk die zich speciaal inzetten om hierin een helpende hand te bieden.

Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de Tuindorpkerk. Ze bestaat uit alle ambtsdragers en wordt zonodig aangevuld met vertegenwoordigers van commissies en werkgroepen. De raad behandelt en behartigt de activiteiten in en rond de Tuindorpkerk. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen.

Predikant
De Tuindorpkerk heeft als vaste predikant ds. P.J. (Piet Jan) Rebel. Hij is aanspreekpunt voor de gemeente. Via contact kun je de predikant bereiken. In onze vieringen gaan behalve ds. Rebel ook regelmatig theologen voor die lid zijn van de Tuindorpkerk of die daarmee op een bijzondere wijze zijn verbonden.

De (gast)voorgangers dragen bij aan de vieringen, vaak ook aan vieringen met een bijzonder karakter, denk aan onze Vierkrachtvieringen, ze verzorgen leerhuizen, zijn betrokken bij gesprekskringen en/of maken deel uit van een of meer commissies van de Tuindorpkerk.

Kampeerweekend
In de zomer strijkt een groot deel van de Tuindorpkerkers met tenten en caravans neer op een camping bij Baarn. Dat gebeurt al tientallen jaren. Het is een weekend vol vrijheid en gemeenschappelijke activiteiten. Op zondagmorgen is er een openluchtviering waarbij zich vanzelf veel mensen van buiten de Tuindorpkerk aansluiten.

Activiteiten
Wij zijn een actieve gemeente, gedurende het hele jaar organiseren wij activiteiten vanuit de Tuindorpkerk. Van kleine gesprekskringen en leerhuizen tot een geheel verzorgd kampeerweekend. Bij ons is er ruimte voor ieder project.

Ook binnen de dienst is er ruimte voor creativiteit, we hebben verschillende muzikale groepen, een bloemengroep en nog veel meer.

Bedankt voor de aanmelding.

Liturgie
De liturgie in de Tuindorpkerk heeft een heel eigen karakter door de aandacht die gegeven wordt aan de Joodse wortels van het christelijk geloof. Zo wordt elke zondagmorgen een (klein) gedeelte gelezen uit de Tora afdeling, die de sabbat voorafgaande aan de zondag in de synagoge gelezen is.

Bloemengroep
Elke zondag staat er weer een bloemenboeket in het liturgisch centrum, verzorgd door de bloemengroep. De bloemen zijn altijd passend bij de liturgische kleur van dat moment. Na de dienst worden de bloemen naar mensen gebracht die een felicitatie of ondersteuning vanuit de kerk krijgen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caroline Jansze.

100 Euro

Doopdiensten
Het teken van de doop vertelt je dat je met Jezus de weg van God mag gaan. Het allerkleinste kind mag dit teken van de verbondenheid tussen God en mens al ontvangen. Maar ook de volwassene die voor God kiest en Jezus wil navolgen, kan zijn keuze door het teken van de doop bevestigen en bekrachtigen.

50 Euro

25 Euro

10 Euro

5 Euro

Commissie Groene Kerk
Sinds 2012 is de Tuindorpkerk aangesloten bij een groeiende groep geloofsgemeenschappen die zich hard maken voor duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. In dat kader organiseert de commissie met regelmaat acties in de kerk om dit te bereiken. Zie ook www.groenekerken.nl. Wil je hier ook aan bijdragen, neem dan contact op.

Kruisjes
In de kerkzaal hangt links van het liturgisch centrum een groot kruis, met daaromheen kleinere kruisjes.

De kruisjes rechts van het grote kruis hebben vier gelijke benen. Dit zijn de doopkruisjes. Een dergelijk kruisje wordt opgehangen in de week nadat in onze kerk een kind is gedoopt en de naam van de dopeling in de dooprol is bijgeschreven. Op de achterkant staan op een plaatje de naam van de dopeling genoteerd en de data van geboorte en doop.

De kruisjes die aan de linkerkant van het grote kruis hangen, noemen we gedachteniskruisjes. Zij herinneren aan de gemeenteleden die gestorven zijn. Op de zondag na het overlijden van iemand die bij onze gemeente hoort, wordt een gedachteniskruisje in een standaardje op de tafel van het liturgisch centrum geplaatst. De voorganger steekt daarbij een olielampje aan met het licht van de paaskaars.

Eén jaar blijven de kruisjes om het grote kruis hangen. Daarna worden ze van de wand gehaald. Op de zondag, een jaar na doop of overlijden, komen ze weer in de standaard van de tafel van het liturgische centrum. Voorganger en gemeente staan onder andere in gebed stil bij de doop of de dood van ons gemeentelid, een jaar eerder. Na de dienst krijgt de familie het kruisje mee naar huis. De familie wordt altijd expliciet uitgenodigd voor deze dienst.

Gedachtenisdienst
Rond 2 november (Allerzielen in de katholieke traditie) is er in de Tuindorpkerk de gedachtenisdienst, waarin we onze gestorvenen gedenken. We ontsteken een kaars voor alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook kunnen gemeenteleden een kaarsje aansteken voor dierbaren die (langer geleden) zijn overleden.

Samen gedichten lezen
Leo Vroman schreef: “Gedrukte letters laat ik u hier kijken, maar met mijn warme mond kan ik niet spreken, mijn hete hand uit dit papier niet steken; wat kan ik doen? ….. “ Ik weet maar één ding: Kom en doe mee! Doe vier keer per jaar mee op zondag van vijf tot acht en lees met ons poëzie. Inmiddels al wel een jaar of tien komt een gezelschap van meest Tuindorpkerkers bij elkaar om samen een bundel gedichten te lezen. Waarom samen lezen? Omdat gedichten soms net puzzeltjes zijn en dan kun je elkaar helpen om de betekenis op te sporen. Of omdat één regel uit een gedicht je soms zo raken kan, dat je dat graag met anderen wilt delen. Of omdat je poëzie moet horen en je een gedicht aan andere mensen kunt voorlezen. Of omdat het er anders niet van komt om gedichten met aandacht te lezen. Of omdat je benieuwd bent wat anderen vinden van dat ene gedicht dat jou zo trof. Of omdat …. Zeg het maar en doe mee. Hoe gaat het? We lezen twee bundels per jaar, de ene op twee avonden in november, de andere op twee avonden in maart. Iedere deelnemer kiest uit die bundel zijn favoriete gedicht uit, leest deze voor aan de andere deelnemers en dan hebben we het er over. Dat is alles en het blijkt voldoende te zijn voor gezellige, onderhoudende en leerzame bijeenkomsten. Hoewel …eerlijkheidshalve moet er bij worden gezegd dat we eerst samen eten. Dat doet de sfeer ook heel goed. Daar gaat het natuurlijk niet om, maar het is wel mooi meegenomen. Wie meer wil weten: ally.bouter@xs4all.nl en yviersen@gmail.com

Heren op Leeftijd
Het HOL-gezelschap is een open groep van Heren Op Leeftijd, die een keer per maand samen koffie en/of een glaasje drinken en daarbij de laatste ontwikkelingen in kerk, staat en maatschappij tegen het licht houden. De deelnemers zijn veelal bezoekers van de Tuindorpkerk; er zijn trouwe bezoekers en anderen schuiven zo nu en dan aan. Het kan allemaal. Het is een mogelijkheid om andere heren (beter) te leren kennen, je hart te luchten over bovengenoemde ontwikkelingen of om er gewoon even uit te zijn. Iedere eerste vrijdagmorgen van de maand, van 10.30 – 12.00 uur in de huiskamer van het Huis-in-de-wijk. Inlichtingen bij Mendé Scholten, tel. 271 01 58 of bij Ype Viersen, tel. 06 – 13 15 40 05

Female & Fifty
Female and fifty (F&F) is een groep vrouwen van 50plus rond de Tuindorpkerk die ongeveer tien keer per jaar op de tweede vrijdag van de maand bij elkaar komt. Een avond van F&F vindt plaats in het Huis in de Wijk en begint regelmatig maar niet per se met een gezamenlijke maaltijd. Daarna is er een gezamenlijk activiteit die kan variëren van het bekijken van een film, het samen zingen onder begeleiding, een creatieve activiteit tot een avond waarop iemand wordt uitgenodigd die iets vertelt of ons begeleidt bij een onderwerp waarin hij of zij deskundig is. Alles onder het genot van koffie/thee en eventueel een borrel na. Voor nadere informatie kun je terecht bij: Anneke van Dijk, telefoon 030-2713720 of Tineke Drogendijk, telefoon 030-2711844.

Jeugdgroep

De jeugdgroep van de Tuindorpkerk bestaat uit een groep van ongeveer 20 kinderen en jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De leiding van de groep bestaat uit ouders. Doel van de groep is overdracht van geloofservaring en het versterken van de onderlinge contacten.

Ieder jaar wordt een aantal huiskamerdiensten gehouden in het Huis in de Wijk. Enkele keren per jaar wordt tijdens huiskamerdiensten een bijdrage aan een jeugddienst of een Vierkrachtviering voorbereid. Ook helpen de jongeren ongeveer één keer in de zes weken bij het naar de kapel begeleiden van de bewoners van Bartiméushage in Doorn.

Daarnaast worden er vrijdagavondactiviteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld samen film kijken, naar de klimmuur, bowlen, biljarten en Sirkelslag.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de jeugdouderlingen.

Basiscatechese
Kinderen uit groep 7 en 8 volgen twee jaar basiscatechese op een doordeweekse avond. Het gaat om een programma van jaarlijks tien wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Het eerste jaar staan christendom, jodendom, islam, beelden en symbolen centraal. Het tweede jaar draait om de bijbelverhalen. Doel is kinderen te leren om zelf hun weg te zoeken, ze te leren denken als christen. Er wordt van alles uitgelegd, maar de kinderen moeten vooral zelf nadenken.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jan Wilten.

Leerhuizen
Regelmatig wordt in de Tuindorpkerk een leerhuis georganiseerd. Soms rondom een boek, soms rondom een thema. De leerhuizen zijn soms een enkele avond, soms drie avonden. Ook vinden wel leerhuizen overdag plaats. Deze leerhuizen worden aangekondigd op de site, via de Nieuwsbrief en tijdens een viering.

Mediatief bijbellezen
Stilte is mogelijk in de mode, stil zijn rond het Woord is al zo oud als het christendom. De stilte zoeken om iets van God op te vangen, dat is wat een groep uit onze gemeente al een aantal jaren oefent, elke tweede dinsdagavond van de maand. De basis is een Bijbeltekst, en de avond bestaat vooral uit stilte en gebed. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Dorothee Markus of Ally Bouter, ally.bouter@xs4all.nl

Joodse herkomst
De Tuindorpkerk is zich er uitdrukkelijk van bewust dat het christelijk geloof voortkomt uit en nog steeds stoelt op het joodse geloof. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de manier waarop we onze viering beginnen. De kaarsen van de menorah branden al als de mensen binnenkomen en aan het licht daarvan wordt de paaskaars aangestoken. De voorganger zegt of zingt het sjema. We lezen in de viering de lezing van de Thora zoals die de dag daarvoor, op de Sjabbat, in synagogen geklonken heeft. Op de avond van Witte Donderdag komen we bij elkaar voor een Sedermaaltijd. Daarbij volgen we de Haggada. De kerk kent ook een joods leerhuis.