Basiscatechese

Kinderen uit groep 7 en 8 volgen twee jaar basiscatechese op een doordeweekse dag. Het programma beslaat per jaar 10 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur.

Het eerste jaar gaat over christendom, jodendom, islam, beelden en symbolen. Het tweede jaar draait om de bijbelverhalen. Doel is kinderen leren zelf hun weg te zoeken, ze te leren denken als christen. Er worden dingen uitgelegd, maar de kinderen moeten vooral zelf nadenken. De catechese wordt op deze leeftijd gegeven omdat ze dan nog ontvankelijk zijn voor de inhoud ervan.