Catechese dag

Datum: di. 25 feb, 2014 10:00

De Protestante Commissie voor Ouderen rond de NK/TK nodigt U van harte uit voor de te houden

C A T E C H E S E D A G

Op dinsdag 25 februari a.s. in de Nieuwe Keten, Bollenhofsestraat 138a. Om 10.00 uur staat de koffie klaar. We beginnen om 10.30 uur. Ds. Carol van Wieren houdt een inleiding.  Aansluitend vieren we het Avondmaal. We besluiten de ochtend met een broodmaaltijd.

Komt u ook, dan graag opgeven vóór 26 februari a.s. bij een van de onderstaande adressen.

Met vriendelijke groet,
Riet de Haas-van Riemsdijk, secr.
e-mail: pcvo@hotmail.nl

Mw. A. Luijmes, Dr. 's Jacoblaan 22, 3571 BM Utrecht, tel. 271 07 37
Mw. H. Volberda Kwangodreef 44 3564 PE Utrecht, tel. 261 34 74

Doorzoek agenda