Vragen rond het levenseinde - gespreksavond

Datum: ma. 13 okt, 2014 19:45 - 22:00
Tijdsduur: 2 Uren 15 Minuutn

De meesten van ons hebben wel eens afscheid moeten nemen van een naaste.
De een zal goede herinneringen bewaren aan dat afscheid, bij de ander roept het alleen maar woede en verdriet op.
We gaan door dergelijke ervaringen ook nadenken over ons eigen levenseinde.
Sommigen zijn bang om de regie uit handen te moeten geven en afhankelijk van de zorg van anderen te worden. Zal die zorg er dan trouwens nog wel zijn, nu de overheid zo enorm bezuinigt op allerlei voorzieningen?
Je hoort wel eens mensen zeggen dat er dan geen andere uitweg meer is dan actief dat leven te beëindigen en euthanasie de enige keuze is.
Of zijn er in die palliatieve fase nog meer en andere mogelijkheden?
Misschien lopen we al wel langer met dergelijke vragen rond, maar spreken we er niet over met onze naasten of durven we er niet goed over te beginnen.

In de media wordt het debat over het levenseinde volop gevoerd, maar mensen en meningen staan daarbij vaak lijnrecht tegenover elkaar. De een vindt dat elk mens het recht moet hebben om over eigen leven en dood te beschikken en meent dat de grenzen m.b.t. euthanasie moeten worden opgerekt. Anderen menen dat het leven door God gegeven is en dat wij als mensen geen zeggenschap hebben over onze eigen dood. Weer anderen zoeken een weg in het accepteren dat ook het lijden bij het leven behoort.

Als pastores vanuit de Tuindorpkerkgemeente en de St. Martinusparochie, locatie Pauluskerk, willen wij bovengenoemde vragen en ervaringen aan de orde stellen en met elkaar bespreken tijdens een bijeenkomst voor mensen uit beide geloofsgemeenschappen.
Jos Hettinga, tot voor kort geestelijk verzorger in Verpleeghuis Rosendael en parochielid in de Pauluskerk, zal de avond bij ons inleiden.
Hij zal ons meenemen in zijn eigen vragen, zoeken en dilemma's rond dit thema, daarbij puttend uit de voorbeelden die hij meemaakte in zijn werk als verpleeghuispastor. Hoe beleven mensen die laatste fase, welke keuzes maken ze, hoe betrekken ze hun familie en naasten daarbij?
We zullen indrukwekkende en soms verwarrende verhalen horen. Maar vooral gaan we ook met elkaar in gesprek over onze eigen vragen en ervaringen.
Het gaat daarbij niet om de discussie, om standpunten vóór of tegen, maar om onze eigen zorgen, onze eigen beleving. Vragen en zorgen die wij als gelovigen met elkaar kunnen en mogen delen, zonder elkaar te beoordelen of te veroordelen. Omdat wij samen gemeenschap van Christus zijn.

U bent van harte uitgenodigd op maandagavond 13 oktober a.s. in De Blauwe Zaal van de Tuindorpkerk aan de Van Riellaan (zij-ingang).
We starten om 20.00 uur en sluiten rond 22.00 uur af. Koffie staat klaar vanaf 19.45 uur
We hopen dat zowel oudere als jongere gemeente- en parochieleden zich melden, zodat ook de generaties met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Wilt u wel graag komen, maar bent u slecht ter been of wilt u liever 's avonds niet meer alleen over straat, laat ons dat dan even weten. Wij zorgen dat u met de auto wordt opgehaald en thuisgebracht.

Een hartelijke groet,

Gérard Martens
Jos Hettinga
Piet Jan Rebel 030-2734581
Ineke van Keulen 030-2715638

Voor autodienst kunt u zich melden bij
Voor de Pauluskerk Gertruus Bors - gertruusbors@gmail.com; of 06-23316086.
Voor de Tuindorpkerk Johan Jansze 030-2732440

Doorzoek agenda