Lezing Trees van Montfoort over groene theologie

Datum: zo. 16 feb, 2020 15:00 - 16:00
Tijdsduur: 1 Uur

Activiteit van de commissie Groene Kerk

Locatie: Pauluskerk

Collecte na afloop (vrijwillige bijdrage)

Trees van Montfoort: “In de milieubeweging bestaat het idee dat het geloof schuld heeft aan de uitbuiting van de aarde door de mens, doordat de mens vanaf de schepping opdracht heeft gekregen te ‘heersen’. Maar lees je Genesis goed, dan zie je dat God zijn Verbond sluit met àlle schepselen. Ik wil laten zien20190701 Trees van Montfoort 3 dat ‘rentmeesterschap’ in de zin van dominantie over de schepselen, niet bijbels is, maar geïntroduceerd is door de reformator Calvijn. De rationele mens kwam in zijn tijd centraal te staan, verheven boven andere wezens en de natuur.”
“Wanneer je oog hebt voor de plaats van de mens te midden van alle schepselen wordt theologie urgent voor de aarde èn relevant voor mensen uit de duurzaamheidsbeweging.

Als mensen de vraag stellen: ‘Hoe moet het verder met onze planeet?’ valt er vanuit het geloof echt iets over te zeggen, iets wat stimuleert.” [met dank aan Mirakel/Marjet de Jong]

Doorzoek agenda