Print

Catechesedag

Datum: do. 28 feb, 2013 10:00
De Protestante Commissie voor Ouderen rond de NK/TK nodigt U van harte uit voor de te houden Catechesedag op donderdag 28 februari a.s. in de Nieuwe Keten, Bollenhofsestraat 138a. Om 10.00 uur staat de koffie klaar. We beginnen om 10.30 uur. 
Ds. Piet-Jan Rebel verzorgt de inleiding over: Waardigheid en afhankelijkheid bij het ouder worden.

Aansluitend vieren we het Avondmaal. We besluiten de ochtend met een broodmaaltijd.
Komt u ook, dan graag opgeven vóór 27 februari a.s. bij een van de onderstaande adressen.

Mw. A. Luijmes, Dr. 's Jacoblaan 22, 3571 BM Utrecht, tel. 271 07 37
Mw. H. Volberda Kwangodreef 44 3564 PE Utrecht, tel. 261 34 74