donderdag, april 24, 2014

Print
Dag overzicht

Paaviering NK/TK (do. 24 apr, 2014 16:00)

De Protestante Commissie voor Ouderen nodigt U van harte uit om het Paasfeest te vieren op donderdag 24 april a.s. in de Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138a. U bent 's middags vanaf 4 uur welkom, de viering begint om half 5.
De meditatie wordt verzorgd door ds. Piet Jan Rebel en mevr. Willemien van der Vlist-van Asselt vertelt een verhaal. Na de viering staat er een feestelijke broodmaaltijd klaar in de Nieuwe Keten.

Komt u ook, dan graag telefonisch opgeven vóór 22 april a.s. bij één van de onderstaande adressen. Ook kunt u gehaald en weer thuis gebracht worden.

mw. H. Volberda (vervoer) Kwangodreef 44 3564 PE tel: 261 34 74
mw. A. Luymes (vervoer) Dr. 's Jacoblaan 22 3571 BM tel: 271 07 37