Lijst overzicht
maandag, april 01, 2013
april 2013

donderdag, april 04, 2013

Paasviering voor ouderen (do. 4 apr, 2013 16:00)

De Protestante Commissie voor Ouderen nodigt U van harte uit om het Paasfeest te vieren op donderdag 4 april a.s. in de Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138a. 
De meditatie wordt verzorgd door ds. Carol van Wieren en mevr. Nel Bosch-Vis vertelt een verhaal. Na de viering staat er een feestelijke broodmaaltijd klaar in de Nieuwe Keten.

Komt u ook, dan graag telefonisch vóór 2 april a.s. bij één van de onderstaande adressen. Ook kunt u gehaald en weer thuis gebracht worden.

mw. H. Volberda (vervoer) Kwangodreef 44 3564 PE tel: 261 34 74
mw. A. Luymes (vervoer) Dr. 's Jacoblaan 22 3571 BM tel: 271 07 37

Huis in de Wijk: Zangworkshop (do. 4 apr, 2013 20:00 - 22:00)

Onder leiding van dirigent Annemiek van der Niet gaan we een aantal liederen instuderen en samen zingen. Opgave: avanderz@xs4all.nl of 06-11264946

dinsdag, april 09, 2013

Avond voor bezoekmedewerkers en andere belangstellenden (di. 9 apr, 2013 19:45 - 21:30)

"De ergste ziekte in het westen is het niet gewenst, niet gezien zijn"

"Eenzaamheid: een diep, intens verdrietig gevoel"

" In de ontmoeting met de ander, word je wie je bent".

Een paar uitspraken over eenzaamheid. Iedereen kan hiermee in aanraking komen: of in je eigen leven, of in het leven van iemand anders. Vaak sta je dan naar je gevoel met lege handen. Wat kun je zelf doen? Wat kun je betekenen voor de ander?

Dit zijn vragen die centraal staan op de volgende avond voor pastoraal bezoekers en andere belangstellenden:
EENZAAMHEID: hoe gaan we ermee om?

Willemien van der Vlist zal met ons praten over:
• wat eenzaamheid is
• wat oorzaken van eenzaamheid kunnen zijn
• wat je kunt doen.
Daarna zullen we samen zoeken naar antwoorden op vragen als:
• Wat kun je als kerkgemeenschap doen voor iemand die eenzaam is?
• Wat kun je als bezoeker betekenen voor een eenzame medemens?

Plaats: de blauwe zaal in de Tuindorpkerk.

Graag vooraf aanmelden bij één van de leden van het Pastoraal Meldpunt.

Hartelijke groeten,

het Pastoraal Meldpunt Tuindorpkerk,

Els Sytema tel. 2720845 email: e.sytema-homan@ziggo.nl
Aletta Gerritsen 2718753 agerritsen1952@online.nl
Riet Hessel 2731017 paulhessel@casema.nl
Margriet Keuning 2710557 margrietkeuning@gmail.com
Margreet Zwart 2734141 mj.zwart@hetnet.nl

woensdag, april 17, 2013

Huis in de Wijk: Huisbioscoop Black Swan (wo. 17 apr, 2013 20:00 - 22:00)

Een film over een kwetsbare balletdanseres, die de hoofdrol in het Zwanenmeer ambieert, maar door twijfel en rivaliteit aan waanzin ten prooi valt.
Voor de rol van de Witte Zwaan is ze heel geschikt. Maar kan ze de rol van de boosaardige Zwarte Zwaan wel aan?

In de Blauwe Zaal.

zondag, april 21, 2013

Jom Hasjoah Avondwake in Spoorwegmuseum (zo. 21 apr, 2013 18:30)

Dit jaar is het thema van de Avondwake gelijk aan de titel van de expositie 'Beladen treinen.

'Iedereen is van harte welkom!


Piet Warners, voorzitter Utrechts Beraad Kerk en Israël

woensdag, april 24, 2013

Huis in de Wijk: Lezing: Lenie Friedheim, een oorlogsverhaal (wo. 24 apr, 2013 20:00 - 22:00)

Lenie Friedheim over haar familie in de oorlog. Lenie laat een film zien, waarin ze het verhaal vertelt. Daarvoor een inleiding, daarna mogelijkheid tot vragen en gesprek.
In Jeugdhonk (boven)

zaterdag, april 27, 2013

Inzameling vrijmarkt (za. 27 apr, 2013 11:00 - 13:00)

De spullen kunnen in de Tuindorpkerk, bij de hoofdingang, worden ingeleverd. Gelieve makkelijk te vervoeren spullen aanleveren. De opbrengst gaat naar het ZWO project Nes Ammim.
Verkoper voor een goed doel op de vrijmarkt? dat is een baan die altijd loont!
Heb je zin om een aantal uur te helpen bij de verkoop? meld je dan aan via smvditmarsch@hotmail.com.

Categorieen

 

Doorzoek agenda