Lijst overzicht
woensdag, oktober 01, 2014

woensdag, oktober 08, 2014

Huis in de Wijk: Kookworkshop: Braziliaanse keuken (wo. 8 okt, 2014 18:00 - 21:00)

De formule is ' beproefd' : eerst samen koken en dan samen tafelen. Met de prettige nasmaak van de WK nog in de mond nu aandacht voor een andere ' pot' : de Braziliaanse keuken.
Het land is een mengelmoes van Europese, Indiaanse, Afrikaanse en Aziatische culturen en dat ziet u terug in de manier waarop de Brazilianen koken. Typisch Braziliaanse gerechten zijn vaak combinaties van die verschillende kooktradities. Kortom : er staat een gevarieerde maaltijd voor u op het menu!

Aanmelding vooraf verplicht: Marryachterberg@gmail.com

zaterdag, oktober 11, 2014

Integrale orgelwerk van C.P.E. Bach in Utrechtse Tuindorpkerk (za. 11 okt, 2014 11:00 - 16:00)

Op zaterdag 11 oktober a.s. wordt het orgelwerk van C.P. E. Bach integraal uitgevoerd op het daartoe zeer geschikte, prachtige Ruprecht-orgel (ca. 1710).
Een unieke gelegenheid om – al dan niet hernieuwd – kennis te maken met dit schitterende oeuvre. De uitvoering daarvan wordt omlijst door twee kleine causerieën.

maandag, oktober 13, 2014

Vragen rond het levenseinde - gespreksavond (ma. 13 okt, 2014 19:45 - 22:00)

De meesten van ons hebben wel eens afscheid moeten nemen van een naaste.
De een zal goede herinneringen bewaren aan dat afscheid, bij de ander roept het alleen maar woede en verdriet op.
We gaan door dergelijke ervaringen ook nadenken over ons eigen levenseinde.
Sommigen zijn bang om de regie uit handen te moeten geven en afhankelijk van de zorg van anderen te worden. Zal die zorg er dan trouwens nog wel zijn, nu de overheid zo enorm bezuinigt op allerlei voorzieningen?
Je hoort wel eens mensen zeggen dat er dan geen andere uitweg meer is dan actief dat leven te beëindigen en euthanasie de enige keuze is.
Of zijn er in die palliatieve fase nog meer en andere mogelijkheden?
Misschien lopen we al wel langer met dergelijke vragen rond, maar spreken we er niet over met onze naasten of durven we er niet goed over te beginnen.

In de media wordt het debat over het levenseinde volop gevoerd, maar mensen en meningen staan daarbij vaak lijnrecht tegenover elkaar. De een vindt dat elk mens het recht moet hebben om over eigen leven en dood te beschikken en meent dat de grenzen m.b.t. euthanasie moeten worden opgerekt. Anderen menen dat het leven door God gegeven is en dat wij als mensen geen zeggenschap hebben over onze eigen dood. Weer anderen zoeken een weg in het accepteren dat ook het lijden bij het leven behoort.

Als pastores vanuit de Tuindorpkerkgemeente en de St. Martinusparochie, locatie Pauluskerk, willen wij bovengenoemde vragen en ervaringen aan de orde stellen en met elkaar bespreken tijdens een bijeenkomst voor mensen uit beide geloofsgemeenschappen.
Jos Hettinga, tot voor kort geestelijk verzorger in Verpleeghuis Rosendael en parochielid in de Pauluskerk, zal de avond bij ons inleiden.
Hij zal ons meenemen in zijn eigen vragen, zoeken en dilemma's rond dit thema, daarbij puttend uit de voorbeelden die hij meemaakte in zijn werk als verpleeghuispastor. Hoe beleven mensen die laatste fase, welke keuzes maken ze, hoe betrekken ze hun familie en naasten daarbij?
We zullen indrukwekkende en soms verwarrende verhalen horen. Maar vooral gaan we ook met elkaar in gesprek over onze eigen vragen en ervaringen.
Het gaat daarbij niet om de discussie, om standpunten vóór of tegen, maar om onze eigen zorgen, onze eigen beleving. Vragen en zorgen die wij als gelovigen met elkaar kunnen en mogen delen, zonder elkaar te beoordelen of te veroordelen. Omdat wij samen gemeenschap van Christus zijn.

U bent van harte uitgenodigd op maandagavond 13 oktober a.s. in De Blauwe Zaal van de Tuindorpkerk aan de Van Riellaan (zij-ingang).
We starten om 20.00 uur en sluiten rond 22.00 uur af. Koffie staat klaar vanaf 19.45 uur
We hopen dat zowel oudere als jongere gemeente- en parochieleden zich melden, zodat ook de generaties met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Wilt u wel graag komen, maar bent u slecht ter been of wilt u liever 's avonds niet meer alleen over straat, laat ons dat dan even weten. Wij zorgen dat u met de auto wordt opgehaald en thuisgebracht.

Een hartelijke groet,

Gérard Martens
Jos Hettinga
Piet Jan Rebel 030-2734581
Ineke van Keulen 030-2715638

Voor autodienst kunt u zich melden bij
Voor de Pauluskerk Gertruus Bors - gertruusbors@gmail.com; of 06-23316086.
Voor de Tuindorpkerk Johan Jansze 030-2732440

donderdag, oktober 23, 2014

wijkreisje rondom NK/TK (do. 23 okt, 2014 10:00)

We gaan op donderdag 23 oktober 2014 weer een dagtocht maken. In overleg met de vertrouwde busonderneming Verschoor hebben we het onderstaande reisje vastgesteld:

P R O G R A M M A:

10.00 uur vertrek vanaf de Nieuwe Kerk (hoek Bollenhofsestraat/Poortstraat);
10.15 uur vertrek vanaf de Tuindorpkerk (hoek Van Riellaan/Suringarlaan);
10.30 uur vertrek vanaf de Lichtkring ( hoek Eijkmanlaan).
We rijden onder het genot van een kopje koffie met een lekkere gevulde koek naar Den Haag. In Den Haag maken we een leuke rondrit langs diverse regeringsgebouwen. De chauffeur verteld tijdens deze rondrit de vele bezienswaardigheden.
Daarna rijden we naar Hoek van Holland. Bij aankomst om 12.30 uur stappen we aan boord van een prachtige rondvaartboot (de voormalige Henri Dunant) van Rondvaart Europoort.
De havenrondvaart begint nabij Hoek van Holland bij de Maeskantkering, het spectaculaire sluitstuk van de Deltawerken. We varen door het meest spectaculaire gedeelte van de Rotterdamse Havens, Nieuwe Waterweg, Europoort en de nieuwe Maasvlakte II. Dit is het havengedeelte waar de grootste zeeschepen ter wereld laden en lossen. Na de rondvaart zult u een goed beeld hebben van één van de grootste zeehavens ter wereld.
Tijdens de boottocht krijgt u een uitgebreide lunch geserveerd, bestaande uit diverse soorten brood, hartig en zoet beleg, kroket, fruit, koffie en thee.
Na deze prachtige tocht vertrekken we om 15.15 uur vanuit Hoek van Holland om via een mooie route weer huiswaarts te keren, waar we om 17.00 – 17.30 uur aankomen.

Het belooft weer een mooie tocht te worden. Hebt u zin om mee te gaan, geeft u dan zo snel mogelijk op met onderstaande strook, telefonisch mag ook. Aanmelden bij:
H. Volberda, Kwangodreef 44, 3564 PR Utrecht, telefoon 030-2613474;
A. Luijmes, Dr. 's Jacoblaan 22, 3571 BM Utrecht, telefoon 030-2710737.

De kosten aan het reisje verbonden, bedragen € 37,-- per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken t.n.v. Actiefonds Tuindorpkerk, Utrecht, postgiro NL 88 INGB 0002 2850 17.

Met vriendelijke groet namens de P.C.v.O.
Annie Luijmes,
Hylkje Volberda
Riet de Haas

woensdag, oktober 29, 2014

Huis in de Wijk: Mijn lievelingsmuziek… (wo. 29 okt, 2014 20:00 - 22:00)

Deelnemers laten hun favoriete muziekfragment horen en vertellen (eventueel) het verhaal dat er voor hen aan vastzit.

Categorieen

 

Doorzoek agenda