Lijst overzicht
donderdag, juni 01, 2017
juni 2017

zondag, juni 04, 2017

vrijdag, juni 09, 2017

Het Utrechts Kamerkoor (vr. 9 juni, 2017 20:15)

o.l.v. Wolfgang Lange

SHALOM

Koorwerken van o.a.
Eyal Bat
Leonard Bernstein
Yehezkel Braun
Ben Steinberg
Eric Whitacre
m.m.v. Felix Justin piano

voorkoop € 12,00 - aan de kassa € 15,00 - t/m 18 jaar € 7,00 kaartverkoop en info: www.utrechtskamerkoor.nl

zondag, juni 11, 2017

woensdag, juni 14, 2017

Huis in de Wijk: Clara Schumann & Johannes Brahms (wo. 14 juni, 2017 20:00)

Clara Schumann & Johannes Brahms, de muziek en de brieven:

Wat ongelukkig zou ik waarschijnlijk zijn als ik u niet had. Van u leer ik steeds weer dat je levenskracht niet uit boeken haalt, die komt alleen maar uit je eigen ziel. Mensen ervaren niet van buitenaf, maar van binnenuit.
U moet altijd bij me blijven, als mijn goede engel, alleen dan groeit uit mij wie ik worden kan en moet.’

Johannes Brahms is 22 als hij dit schrijft aan de veertien jaar oudere Clara Schumann. Het is dan 1855.

Een avond met muziek, brieven en dagboekfragmenten van Clara Schumann en Johannes Brahms.
Muziek en tekst wisselen elkaar af. Willeke Smits verzorgt de muzikale delen. Daarbij wordt ook Robert Schumanns Frauenliebe und – leben uitgevoerd met medewerking van mezzosopraan Maria den Hertog.
Len Borgdorff verzorgt het verhaal van de muzikale geliefden en leest fragmenten voor uit hun correspondentie

Kosten €2,50

donderdag, juni 15, 2017

Wijkreisje rondom Nieuwe Kerk – Tuindorpkerk (do. 15 juni, 2017 10:00)

We gaan op donderdag 15 juni weer een dagtocht maken. In overleg met de vertrouwde busonderneming Verschoor hebben we het onderstaande reisje vastgesteld:

P R O G R A M M A Varen vanuit Brouwershaven:

10.00 uur: Vertrek uit Utrecht, Nieuwe Kerk, hoek Bollenhofsestraat/Poortstraat.
10.10 uur: Vertrek uit Utrecht, Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan.
10.20 uur: Vertrek uit Utrecht, Lichtkring, Ornsteinsingel/Hoek Eijkmanlaan.

Via een mooie route rijden we naar Brouwershaven (Zeeland). Onderweg kunt u in de touringcar gebruik maken van een kopje koffie/thee met een heerlijke gevulde koek.
12.30 uur: Ontvangst aan de Loskade in Brouwershaven, waar de touringcar tot aan het schip kan rijden. Aan boord van het passagiersschip MPS Conventina, goed toegankelijk voor minder validen, maken we een prachtige rondvaart van 3 uur over het Grevelingenmeer. Er is grote kans om zeehonden te zien!
Onderwijl gaat u genieten van een heerlijke uitgebreide koffietafel.
15.30 uur: De boot meert weer af in Brouwershaven, waar de touringcar voor de terugreis gereed staat.
17.30 uur: Terugkomst in Utrecht.

Het belooft weer een mooie dagtocht te worden. Hebt u zin om mee te gaan, geeft u dan zo snel mogelijk telefonisch op. Aanmelden bij:
H. Volberda, Kwangodreef 44, 3564 PR Utrecht, telefoon 030-2613474;
A. Luijmes, Dr. ‘s Jacoblaan 22, 3571 BM Utrecht, telefoon 030-2710737.

De kosten aan het reisje verbonden, bedragen € 40,00 per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken t.n.v. Actiefonds Tuindorpkerk, Utrecht, postgiro NL 88 INGB 0002 2850 17.

Met vriendelijke groet ,namens de P.C.v.O.
Annie Luijmes, Hylkje Volberda

zondag, juni 18, 2017

zaterdag, juni 24, 2017

Back to Bach (za. 24 juni, 2017 15:00 - 16:00)

Back to Bach

De Toccata en Fuga in d van Johann Sebastian Bach is het beroemdste orgelwerk aller tijden. In de afgelopen eeuw hebben echter diverse experts hun twijfels geuit over Bachs auteurschap. Anderen veronderstellen dat het stuk wèl van Bach is, maar oorspronkelijk niet voor orgel werd geschreven. Die twijfels en veronderstellingen worden gevoed door het feit dat het originele componisten-manuscript verloren is gegaan. Het oudste bewaard gebleven afschrift dateert van na Bachs dood (in 1750) en toont in diverse opzichten een voor diens werk ongebruikelijk beeld.

Iets dergelijks geldt voor de bekende Acht kleine Praeludien und Fugen. Aan Bachs auteurschap wordt zelfs vrij algemeen getwijfeld. Ook hier dateert het oudste bewaard gebleven handschrift van na Bachs overlijden. De belangrijkste reden voor het dikke vraagteken achter Bachs naam zijn de vele – in hedendaagse ogen – ‘fouten’ tegen 18e eeuwse compositietechnieken.

Los van alle twijfels: wie anders dan Bach kan zulke mooie muziek geschreven hebben. De Toccata en Fuga in d toont sterke verwantschap met toccata’s die wel met zekerheid als jeugdwerken van Bach zijn geïdentificeerd en de “acht kleintjes” lijken duidelijk op andere kleine klavier-praeludia van de grote meester.

Bij Peter van Dijk rees de vraag of die oudste bewaard gebleven afschriften wel exacte kopieën van de originelen zijn. Kan de Toccata en Fuga in d niet door de kopiïst zijn ‘opgeleukt’ met Sturm-und-Drang-toevoegingen? En heeft wellicht een Middenduitse orgeldocent in de 2e helft van de 18e eeuw de acht kleintjes omgewerkt tot etudes met een pedaalpartij (pedaal = voetklavier)? In de afgelopen jaren heeft Peter dit idee uitgewerkt in een poging tot reconstructie van de originele versies, onder het motto ‘Back to Bach’.

Deze reconstructies worden op 24 juni, 15.00 uur, door Peter van Dijk gepresenteerd. Medewerking verlenen Willeke Smits, David Jansen en Jaap Jan Steensma. De toegang tot dit evenement is gratis, wel wordt er gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten.

Van harte welkom!

Orgelcommissie Tuindorpkerk

zondag, juni 25, 2017

Categorieen

 

Doorzoek agenda