Overlijden Wout van Veen

God be with you till we meet again

In de vroege morgen van zondag 7 juli is Wout van Veen in zijn slaap overleden. Hij was al enkele maanden ernstig ziek. Zijn overlijden kwam dan ook niet onverwacht. Wout werd 74 jaar.


Op zaterdag 13 juli, om half elf, vindt in de Tuindorpkerk de afscheidsdienst plaats, die zal worden geleid door ds Ype Viersen. Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren. Om twee wordt Wout begraven op begraafplaats Brandenburg aan de 1e Brandenburgerweg in Bilthoven.

Wout heeft veel betekend voor de Tuindorpkerk, in zijn hoedanigheid van ouderling, maar vooral vanwege zijn bijdragen als musicus. Jarenlang lang was hij de muzikale spil van veel vespervieringen, was hij muzikaal adviseur van onze kerk, begeleidde hij koren. Ook heeft hij de Psalmen voor Nu-groep geleid.
Bijna een leven lang waren Alexandra en hij lid van de Tuindorpkerk, waar ook hun wederzijdse ouders kerkten. Bij vieringen voor de kerstavond had hij jarenlang de muzikale leiding; daaraan werkten ook zijn dochters Frederieke en Martine mee.
Velen kennen Wout als de muziekman van College Blaucapel. Daar leidde onder andere het koor voor ouders van leerlingen en het koor en het orkest van de leerlingen. Heel veel Tuindorpkerkers kennen hem ook daarvan.