Begrotingen PGU 2020 ter inzage

Op 2 december 2019 zijn de begrotingen 2020 van de Protestantse Diaconie Utrecht en de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) in eerste lezing vastgesteld.

Beide stukken zijn gepubliceerd op de website van de PGU en liggen gedurende een week na de vaststelling in eerste lezing – dus tot met 10 december 2019 – ter inzage op het Bureau PGU, Margaretha van Parmadreef 14, 3561 SR Utrecht (graag eerst even bellen, tel. 030-2737540). Tevens kunnen zij digitaal worden opgevraagd met een e-mail aan bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl.

Gemeenteleden kunnen hun mening over deze stukken tot en met 14 dagen na deze publicatie schriftelijk kenbaar maken aan de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer B.A.M. Luttikhuis p/a Bureau PGU scribaak@kerkindestad.eu.