Nieuws van 25 maart

De zon schijnt. Niet alleen de bomen schieten in bloesem en blad, hier en daar zie ik nu plotseling ook een tak met tas en vlag uit een gevel tevoorschijn piepen. Zo vroeg in het jaar maakten we dat nog niet mee. Zo lijkt het virus hier en daar toch ook enige onverwachte vreugde te brengen, al zullen er vast en zeker leerlingen zijn die het juist een tikkeltje benauwd krijgen van het regeringsbesluit om het centraal examen niet door te laten gaan dit jaar. Toch maakt die wel een beetje vrolijk, die vroege vlag.

Gebedsintenties
De kerkdienst van zondag 29 maart zal via de Kerkomroep te beluisteren. Maar hij wordt zaterdag al opgenomen om het internetsysteem niet nodeloos teveel te belasten.
Ik zeg dit omdat we het fijn zouden vinden als de voorganger in de voorbeden ook jouw mogelijk suggestie daarin kan opnemen. In plaats van het voorbedenboek kunt je je voorstel voor een voorbede doorgeven via scriba@tuindorpkerk.nl. Doe dat wel uiterlijk vrijdagavond, want wie weet wordt de opname van de kerkdienst al gemaakt op zaterdagmorgen. Misschien zelfs al om zes uur, al denk ik van niet.

Klokken
Ook vanavond om zeven uur worden de klokken van de Tuindorpklok geluid, net als die van de andere kerken. De kerk is er, juist ook nu.

Zorg
In een stuk dat gisteren op de site kwam wees de Diaconie al op extra mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen of te bieden. Het PMP heeft de eigen activiteiten van de afgelopen week en de komende tijd nog eens extra goed onder de loep genomen en het lijkt erop dat het allemaal goed gaat. Er komen de nodige blijde reacties. Gelukkig maar.
Dat neemt niet weg dat er in de gemeente, in onze omgeving veel is dat ons medeleven vraagt. Mensen die, geheel los van het coronavirus, ernstig ziek zijn, mensen voor wie persoonlijke sores gewoon doorging of voor wie het juist extra moeilijk is geworden. We weten niet alles, een kaartje of telefoontje kan niet altijd. Laten we bidden voor elkaar en voor hen die dat zelf niet kunnen doen.

Abonnement op de Nieuwsbrief
Gisteren hebben zich twee nieuwe abonnees aangemeld voor de nieuwsflits die nu wat vaker de ether in gaat. Ook abonnee worden?
Ga naar de website van de Tuindorpkerk, www.tuindorpkerk.nl., Scroll omlaag. Dan zie je in de rechterkolom, helemaal onderaan het blokje ‘Aanmelden voor de Nieuwsbrief.’ Vul je emailadres in en dan komt het goed.
Maar alles wat via de Nieuwsbrief wordt verstuurd, staat ook op de site. Op de site staat zelfs meer.