Nieuws van 13 juni

Viering zondag 14 juni
In de dienst van deze zondag horen we onder andere de PvN-bewerking van Psalm 145:
Wat hij doet, wat hij doet,
Toont ons zijn grote liefde.
Roep hem, roep maar: hij zal er zijn,
Hij geeft antwoord, hij beschermt je.
Pak zijn hand dan val je niet.

De Vijf van… ging de afgelopen week op bezoek bij Wieke de Nooij, Bart Schipper en Dorien Schouten, maandag praten we met Danielo Sijtsma. Vanaf volgende week komen er wekelijks twee edities van De Vijf.

De website
Omdat de zomertijd eraan komt, omdat de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten groter wordt, maar ook omdat er vakanties gepland zijn, zal bedrijvigheid op de site minder worden de komende tijd. We streven niet langer naar dagelijks verversing van informatie; de Nieuwsbrief verschijnt in juni nog één keer per week, in juli nog twee keer per maand en daarna misschien weer, zoals voorheen, op afroep. Dat hangt natuurlijk ook af van de ontwikkelingen.
Tegelijkertijd ligt het voor de hand dat de site veel meer dan in het verleden een grote rol zal spelen in het contact met elkaar.

Open kerk
Ook volgende week zaterdag staat de kerk van tien tot half twaalf open voor mensen die in stilte de kerk willen bezoeken. Dan kun je ook spullen kwijt voor de voedselbank. Verdere informatie hierover volgt nog.

De openstelling in juli
We hebben een goed beeld van indeling van de kerk en van de looprichting. We weten intussen dat we niet mogen zingen (of neuriën), dat er geen papieren liturgie beschikbaar is, maar dat de liederen via de beamer worden geprojecteerd. We adviseren je om ook je eigen liedboek mee te nemen, want de liedboeken in de kerk worden niet gebruikt.
Via een knop op de site kun je je aanmelden voor de vieringen. Wie dat niet via de computer kan doen, kan dat telefonisch doen.
Er zal geen koffie of iets anders geschonken worden; ook is het onverstandig om na de dienst nog in groepen in of ook buiten te kerk te blijven praten. We nodigen je nadrukkelijk uit om desgewenst met iemand af te spreken voor bezoek bij iemand in de tuin of in de kamer.
Iets om rekening mee te houden: bezoek aan het toilet in de kerk wordt ontraden. De diensten zullen minder lang duren dan we gewend zijn.
Allerlei geledingen zijn nog bezig met het uiteindelijke draaiboek, maar we zijn al een heel eind. We houden je op de hoogte.

De webredactie