Vieringen in de kerk vanaf 5 juli

Vanaf 5 juli willen we graag vieringen laten plaatsen vinden met bezoekers. Vanwege Covid-19 zullen we daarbij allerlei regels in acht moeten nemen. We vertellen je wat je kunt verwachten en ook wat wij van jou verwachten.

Aanmelding

Maximaal aantal aanwezigen
Om de anderhalvemaatregel te waarborgen kunnen er maximaal 90 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief mensen die nodig zijn om de dienst mogelijk te maken (zoals predikant, koster, musici, een ambtsdrager en technici). Hoeveel gemeenteleden daarnaast aanwezig kunnen zijn, kan per zondag verschillen.

Aanmelding
Meld jezelf (en eventuele huisgenoten) uiterlijk op donderdag voorafgaand aan de dienst van zondag aan. Dat kan via de site, in de middelste kolom op de Homepagina. Je ontvangt automatisch een bevestiging van aanmelding.
Om iedereen een kans te geven vragen wij je om je per zondag aan te melden. Gemeenteleden die niet geplaatst kunnen worden zullen automatisch voorrang krijgen voor de eerstvolgende zondag.
Degenen die zich niet kunnen aanmelden via de computer, kunnen bellen naar Corrie Kamphof, 030 - 273 11 62 / 0629085462.
Als een voorgenomen bezoek niet doorgaat, horen we dat graag, via scriba@tuindorpkerk.nl. Dan kan misschien een ander in jouw plaats.

Gegevens
Je gegevens als bezoeker (naam, mailadres) blijven 30 dagen bewaard. Dit is nodig om bij een eventuele besmetting en een daarop volgend contactonderzoek, aan te kunnen geven met wie een bezoeker in contact is geweest.

Voorwaarden
Wanneer kom je niet?
Kom niet wanneer jij of een huisgenoot klachten hebt, hoest of niest, neusverkouden is of koorts heeft. Kom ook niet wanneer je een kwetsbare gezondheid hebt, niet zelfstandig naar de kerk kunt komen en/of hulp nodig hebt van iemand tijdens de dienst.
Meld je af wanneer je je al had aangemeld.

Klachten binnen 14 dagen na kerkbezoek?
Blijf thuis en meld je bij de GGD voor het afnemen van een coronatest. Die zal je verder adviseren.

Om verder rekening mee te houden
Kinderen
Op 5 en 12 juli is er desgewenst een kindernevendienst of crèche. Wil je dit uiterlijk donderdagavond doorgeven via scriba@tuindorpkerk.nl
Kinderen zijn van harte welkom de dienst bij te wonen.

Autodienst
Er is geen autodienst.

Bevestiging
Wanneer je een bevestiging hebt ontvangen ben je van harte welkom om op zondag eredienst te komen vieren in de kerk.

Toiletbezoek
Probeer toiletbezoek in de kerk te vermijden.

Naar de kerk
Ingang
Je kunt naar binnen via een van de twee ingangen aan de Van Riellaan, dus niet via de torenkant. In de kerkzaal is er eenrichtingsverkeer.
* Mensen met een rollator of scootmobiel kunnen wel gebruik maken van de ingang onder de toren.

Gastvrouw/heer
Bij iedere viering zijn er gastheren/vrouwen aangesteld. Zij zijn herkenbaar aan een badge. De gastheren/vrouwen zien toe op naleving van de maatregelen en geven je belangrijke aanwijzingen.
Kom op tijd. Dat betekent dat wij je vragen om tussen 9.30 en 9.50 aanwezig te zijn.

Binnenkomst
Gezondheid
Bij binnenkomst kan er gevraagd worden naar je gezondheid.
Er staat gel klaar om je handen te desinfecteren. We willen dat je die gebruikt.

Geen garderobe
De garderobe is niet beschikbaar. Jassen e.d. kun je meenemen naar je plaats en op de rij voor je leggen: die is altijd leeg.

Liedboek
Met je liedboek in de hand kun je de teksten meelezen. Neem je eigen liedboek van thuis mee. Heb je dat niet, dan kun je er eentje pakken in de kerk.
Er is geen papieren orde van dienst. Die wordt geprojecteerd via de beamer.

In de kerkzaal
Om een afstand van 1,5 meter te waarborgen is aangegeven welke stoelen wel of niet gebruikt kunnen worden. Huisgenoten mogen wel naast elkaar zitten zonder afstand.
De gastheren/vrouwen wijzen plaatsen aan, waarbij de plaatsen in de kerkzaal zoveel mogelijk van voor naar achter worden bezet. (De plattegrond geeft een indruk van de zitplaatsen en de looprichting.)
Groepen van drie of vier of meer worden doorgaans naar boven verwezen.
De gastheren/vrouwen kunnen bij twijfel over je gezondheid vragen om de kerk te verlaten.

Muziek

Gemeentezang is niet toegestaan. Wel zijn er twee voorzangers. Door de gemeente uitgesproken responsies zijn mogelijk.

Collectes
Tijdens de dienst
Gebruik zo mogelijk ons online collectesysteem.
Lukt dat niet, dan kun je bij het verlaten van de kerk je bijdrage geven in de daarvoor bestemde mandjes.

Gaven en giften tijdens afwezigheid in de kerk
De collectes blijven heel belangrijk! Ook op afstand kun je blijven geven voor de diaconie, kerk en voor bijzondere acties. Dit kan bijvoorbeeld door je gift over te maken via CHRCH-app of door het bericht ‘Collecte’ op de homepage van site van de kerk aan te klikken.. Je kunt je gift ook overmaken.

Na de dienst
Vertrek
Volgens instructies verlaten we de kerkzaal via de uitgangen bij de Voorhof
Er is voorlopig geen koffiedrinken na afloop van de dienst. Ook vragen we je om niet in of bij de kerk te blijven staan praten. Spreek liever af bij iemand thuis.

Online diensten
Omdat het aantal aanwezigen nog steeds zeer beperkt zal zijn gaan de online diensten door via www.kerkomroep.nl