Startzondag 11 oktober

Graag zien we je bij één of meer van de activiteiten voor de startzondag.

Meditatieve bijeenkomst
Om kwart voor negen ben je welkom voor een bezinningsmoment tijdens de meditatieve bijeenkomst onder leiding van Sjouktje Hoeksema. Die zal een half uur tot drie kwartier duren.

Viering
Om tien uur is er een viering met ds Piet Jan Rebel. Daarin hopen we Marja van der Wees te bevestigen als ouderling. We nemen dan ook afscheid van Corrie Kamphof.

Thermoskan en iets lekkers
Maar dat is niet alles. Het zou fijn zijn als je naar de kerk komt met een thermoskannetje (met beker) met thee of koffie, of wat jouw voorkeur ook moge zijn. Een plak koek of een boterham is ook welkom. Zowel het een als het ander is voor jezelf bedoeld, maar dat mag je allemaal zelf weten.

Foto’s
Tussen meditatie en viering, maar ook na de viering, is Hans-Paul Siderius druk in de weer met zijn camera. Een groepsfoto komt er niet, maar wel wil hij iedereen persoonlijk vastleggen om al die individuele portretten samen te voegen in een collage. Een prachtig idee! Dat zou lange wachttijden opleveren als we die tijd niet ook zouden zien als prachtige mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, binnen en hopelijk ook buiten.

Stel dat je je wel verbonden voelt met andere Tuindorpkerkers, maar de drempel naar het gebouw momenteel nog te hoog vindt, dan kun je ons natuurlijk ook een foto sturen. Zodra dat kan, lees je dat op site (en Nieuwsbrief) van de Tuindorpkerk.

Op bezoek
Als iedereen over eigen nat en droog beschikt, is het ook niet moeilijk om eventueel even met iemand mee te lopen of te fietsen om elkaar thuis te ontmoeten. Maar wel na de foto. Het zal voor niemand moeilijk zijn om daarvoor zelf het initiatief te nemen.

Jeugd
Voor de jeugd komt er ’s middags een apart programma.

Aanmelden
Via de site kun je je aanmelden voor beide of een van de twee samenkomsten.