Tuindorpkerkers op de foto

Nu onze vertrouwde jaarlijkse groepsfoto niet mogelijk is, zal Hans-Paul Siderius op de Startzondag zoveel mogelijk Tuindorpkerkers individueel op de foto zetten. Van die foto's maakt hij naderhand een collage.

Foto's op zondagochtend
De foto's worden gemaakt tussen half tien en tien uur en na de viering van tien uur. Dertig mensen = dertig foto’s en dat is echt te weinig voor een collage en die zou bovendien niet representatief zijn voor wie wij zijn als Tuindorpkerk. Daar hebben we wat op gevonden!

Afwezig
Als je er dan niet bent, kun je ook een portret sturen naar sciriba@tuindorpkerk.nl. Met een duidelijke vermelding van je naam. Hans-Paul zal die foto's verwerken in de collage.

Fotoservice Tuindorpkerk
Stel dat je geen foto hebt of geen foto via de computer kunt versturen en je wilt als Tuindorpkerker wél aanwezig zijn in de collage. Dan kun je gebruik maken van onze uniek fotoservice. Ook dan kun je een berichtje sturen naar de scriba of je belt hem even. Niet lang daarna meldt zich een fotograaf van de Tuindorpkerk om de foto te maken. In dat geval wel duidelijk naam en telefoonnummer doorgeven.