Gemeenteberaad 21 en 28 oktober

Zowel na de dienst van 21 als die van 28 oktober willen we graag in gesprek over de punten die wat ons betreft leidend zijn bij de stappen die we als kerk willen gaan zetten.

1. We willen een uitnodigende geloofsgemeenschap zijn.
Dat willen we zijn voor mensen van alle leeftijden en voor mensen voor wie kerkgang minder vanzelfsprekend is of is geworden. We vinden het belangrijk dat ook 30-ers en 40-ers zich bij ons thuis voelen.
2. We willen vormen vinden voor het geloofsgesprek.
Wat bezielt ons, wat kan ons bezielen? De Bijbel heeft ons wat te zeggen.
3. We willen op een aansprekende manier ons doen en laten als geloofsgemeenschap delen met onze omgeving.
We willen kerk zijn in de wijk. We willen diaconaal iets betekenen en als zodanig gekend zijn. We willen als geloofsgemeenschap reageren op de actualiteit, hierbij ook geïnspireerd vanuit onze christelijke wortels. We willen werken met aansprekende middelen om mensen te bereiken.
4. We willen ook keuzes durven maken om onze energie te richten op vernieuwende activiteiten.
We voelen ons “geroepenen” tot beweging.
5. We willen samenwerken.
Om mogelijk te maken wat ons voor ogen staat willen we ook nagaan met wie we kunnen samenwerken; met andere kerken, met instanties en personen. Zo blijven we realistisch in wat we kunnen bemensen en bekostigen.

Op zoek naar nieuwe vormen.
Wij denken dat de brief waarin Djurre Das,ook namens anderen, ideeën formuleert voor een aantal experimenten een voorbeeld is van een concrete uitwerking van een deel van de hierboven uitgangspunten. Hier komt u bij de brief. We willen graag aandacht besteden aan deze brief.
Djurre Das, Frits Erdmann jr en Matthias Verkerk zullen ook bij het beraad aanwezig zijn.

U kunt ervoor kiezen om op beide zondagen aanwezig te zijn: welkom! Maar op beide zondagen zal het gaan om dezelfde vragen.

De kerkenraad.